phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Granbarkborren har svärmat - inventera din skog nu

Granbarkborren har svärmat - inventera din skog nu

Granbarkborre som börjat flyga iväg och slår med vingarna.

Granbarkborren har svärmat och om du inte redan har gjort det är det nu hög tid att ge sig ut i skogen och leta efter angrepp. Kontrollera särskilt noga beståndskanter och områden där du tidigare haft angrepp. Hittar du angrepp, se till att träden omgående kommer bort från skogen.

Redan i andra halvan av april noterades en liten svärmningsaktivitet i begränsade delar av Södras område. Maj blev inledningsvis kall men i slutet av månaden blev vädret varmt vilket gjorde att huvudsvärmningen ägde rum vecka 21-22.

– I alla områden övervakar förtroendevalda medlemmar granbarkborresvärmningen genom att tömma  granbarkborrefällor och registrera fångsterna i granbarkborrekartan som du hittar här på vår webb sodra.com/granbarkborrekarta. Här kan du se hur det ser ut i ditt område och även följa hur svärmningen utvecklas framåt, berättar Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare i Södra.

Det faktum att den stora huvudsvärmningen kom igång sent har varit positivt, menar Henrik Holmberg.

– Den sena huvudsvärmningen har gett oss lite tid att få bort det vinteravverkade virket, med insekter i, från skog och bilvägar. Dessutom går utvecklingen av den nya generationen barkborrar som angrep liggande virke och vindfällen i den tidiga svärmningen långsammare tack vare kylan.

Prognos för 2020

Hur påverkar då den sena svärmningen utvecklingen för 2020?

– Om det blir en sommar med normal värme bedömer vi nu (i början av juni) att de första insekterna i den nya generationen kommer att vara färdigutvecklad i mitten av juli. Insekterna från huvudsvärmningen kommer vara klara en vecka senare. De kommer behöva ytterligare värme för att kunna svärma, vilket innebär att de kan börja angripa stående skog i början av augusti.

Flera faktorer spelar in

Henrik Holmberg är dock tydlig med att detta bara är en prognos och att flera faktorer spelar in.

– Förra våren bjöd precis som i år på kyligt väder i maj. Men sedan blev juni och juli varmare än normalt och den nya generationen hann svärma en andra gång. En stor del av förra årets granbarkborreskador kom från denna sensommarsvärmning, så även om det nu ser ganska ljust ut så kan vi inte ropa faran över förrän vi vet hur sommarvädret blir. Dessutom beror kommande angrepp på i vilken kondition granarna är när den nya generationen svärmar, säger han.

Södra följer noga granbarkborrens utveckling genom att kontinuerligt göra prognoser bland annat med hjälp av ett särskilt verktyg utvecklat av SLU. Läs om prognosverktyget här

Inventera din granskog

Om du inte redan har gjort det är det nu hög tid att ge sig ut i skogen och leta efter granbarkborreangripna träd. Sök först och främst i områden där du hade angrepp förra året, men även i beståndskanter och i äldre granskog. Även färska vindfällen bör inventeras.

– Blåste det ner träd hos dig när det stormade i vintras bör du vara särskilt uppmärksam. Enstaka färska vindfällen kan bli yngelplats för granbarkborren och skador på stormfälld skog kan snabbt sprida sig till den friska, stående skogen. 

Bekämpningsområde och randbarkning

Skogsstyrelsen har utfärdat ett särskilt bekämpningsområde som omfattar centrala och östra Götaland. Det betyder att högst 3 kubikmeter färsk vindfälld granskog inom ett hektar får lämnas.

– Södras rekommendation är att alla färska vindfällen av gran ska omhändertas. Om enstaka träd inte går att transportera ut ur skogen är det viktig för skogsskyddet att de barkas. Enklast görs det med motorsåg genom att randbarka. Läs om randbarkning här.

Leta efter och registrera angrepp

Du hittar angripna träd genom att identifiera

  • Ingångshål på stammen från cirka 1,5 meters höjd och uppåt. Hålen är cirka 1,5-2 mm i diameter och görs i kanten av barkflagor.
  • Brunt borrmjöl på barken, i barksprickor, på grenar och vid stambasen.
  • Kåda som rinner från ingångshålet och ner på stammen.
  • Gröna barr vid stambas och under skadade träd.
  • Färgförändringar i barren från och med mitten av juni.

Agera snabbt

När du har identifierat och registrerat angripna träd är det viktigt att få bort dem från skogen medan  granbarkborrarna fortfarande är kvar i trädet.

– Från det att svärmningen börjar på våren tar det, beroende på vädret, 7-8 veckor innan den nya generationen lämnar träden. Så ju snabbare du avverkar och forslar bort träden desto bättre, säger Henrik Holmberg.

Södra uppmanar till självverksamhet. Kan du inte ta hand om de angripna träden själv, eller om angreppen är omfattande, kontakta snarast din skogsinspektor för hjälp.

Granbarkborresortiment

Granbarkborren har med sig en blånadssvamp in i trädet som efter några veckor missfärgar veden. Men så länge blånaden är ytlig är skadan på virket begränsad.

Södra har ett särskilt sortiment för granbarkborreskadat virke, 1600. Det ger dig bra betalt trots skadorna. Aktuella sortimentsregler hittar du på webben sodra.com/granbarkborre.

Naturhänsyn och skyddad skog

Kom ihåg att ta naturhänsyn när du upparbetar dina granbarkborreträd. Läs mer om vad du bör tänka på här.

Särskilda regler gäller för granbarkborreskador i skyddad skog. Upptäcker du skador där, ta då kontakt med myndigheten och begär ett samrådsmöte.

Håll dig uppdaterad

Aktuell information om granbarkborren hittar du på Södras webb sodra.com/granbarkborre Här hittar du bland annat 

  • Information om svärmningsläget i ditt område
  • Utvecklingen av den nya generationen
  • Hur du jobbar med sök och plock för att få bort angripna träd ur skogen
  • Film om åtgärder vid vårsvärmningen
  • Aktuell information om granbarkborresortimentet

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.