phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Motionera – ett sätt att växa tillsammans

Som medlem har du möjlighet att vara med och forma framtidens Södra. Du kan välja att engagera dig på flera olika sätt, att motionera vid årsmötena är ett sådant. Med råden på den här sidan kan du skicka in din motion i god tid före sista dag som är 31 januari.

En motion är ett skriftligt förslag till beslut eller en fråga som medlemmen kan begära att årsmötet, föreningsstämman eller styrelsen tar ställning till. Motioner bör beröra strategiska ämnen i syfte att förbättra föreningen Södra skogsägarna.

 

Så här skriver du en bra motion

Var tydlig och konkret: Se till att din motion innehåller en saklig bakgrund, ett tydligt förslag på hur du vill nå förändringen och att den är signerad med namnförtydligande och signatur. 

Var väl förberedd: Se till att du har tillräckligt med information om ämnet du vill ta upp i din motion. Det kommer att hjälpa dig att skriva en mer övertygande motion. 

Var kortfattad: Försök att hålla din motion kort och koncis för att fler ska förstå vad du föreslår och öka chansen att din motion blir antagen. 

Var strategisk: Tänk igenom din formulering och se till att din motion innehåller förslag eller åtgärder som inte är alltför begränsande vid beslut. Tänk mer riktning än specifik väg. 

Var positiv: Försök att hålla en positiv ton och fokusera på lösningar istället för problem. Det ökar sannolikheten för att andra kommer stödja din motion och att den blir antagen. 

 

Ta hjälp av vår digitala tjänst

Via Min skogsgård webb kommer du till e-tjänsten Digital demokrati och formulären som hjälper dig att skapa korrekta motioner och/eller skrivelser. Där hittar du också funktionen Digital nominering där du kan nominera någon till ett framtida förtroendeuppdrag.

Digital demokrati

 

Senast 31 januari

Din motion ska ha inkommit till förtroenderådet i ditt område senast den 31 januari. Motion kan inkomma per post eller mejl, men använd helst vår digitala tjänst. Motioner som inkommer efter detta datum kommer ej att tas med vid årsmötet den innevarande året.

 

Skrivelse

Är ditt förslag av mer operativ karaktär kan det vara lämpligare att sända in det som en skrivelse istället. Det finns även möjlighet att skicka in en skrivelse direkt till styrelsen. Detta kan medlemmen göra under hela året. Alla skrivelser som ställs till styrelsen hanteras och besvaras. En skrivelse berör något som medlemmen vill förändra men behöver inte innehålla förslag på lösning. Dock måste skrivelsen vara signerad.

 

Hantering av inkomna motioner

Alla motioner skickas till förtroenderåden och bifogas sedan i årsmöteshandlingarna till samtliga medlemmar inom skogsbruksområdet. Årsmötet hanterar samtliga inkomna motioner. Förtroenderådet kan lämna synpunkter på motionen till årsmötet.

Årsmötet behandlar motionen och beslutar sedan om motionen kan anses vara besvarad vid årsmötet eller om den ska skickas vidare till föreningsstämman eller styrelsen. Motionären kan dock själv begära att motionen går vidare till föreningsstämman om denne inte är nöjd med årsmötets beslut. Önskar motionären gå emot årsmötets vilja ska hen meddela medlemschefen detta inom sju (7) dagar efter avslutat årsmöte.

 

Petra Patcha föreningsutvecklare 
Södras föreningsstämma 31 maj 2023 i Lund
Petra Patcha
Föreningsutvecklare Telefon: 072-22 54 840

Relaterat innehåll

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.