Laddar...
phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Ny skog Markberedning

Markberedning ger din nya skog en bättre start

traktordäck med kedjor, högläggningsaggregat, hygge
Det är klokt att investera i markberedning innan plantering av ny skog, eftersom det ger så goda effekter. Genom markberedning får plantorna en högre överlevnad och en bättre tillväxt.

Vad är markberedning? 

Vid markberedning tar man bort konkurrerande vegetation och översta jordlagret så att mineraljorden kommer fram. Det finns flera metoder för markberedning. De vanligaste är harvning, fläckmarberedning och högläggning. Valet av metod beror på vad det är för mark som ska förberedas för plantering.  

Varför ska man markbereda? 

Skälen till att markbereda är flera. Markberedning gör så att: 

  • 10-20 procent fler plantor överlever 
  • rottillväxten på plantorna blir bättre 
  • gräskonkurrensen närmast plantan minskar 
  • snytbaggeangreppen minskar
  • risken för uttorkning minskar 
  • det blir enklare att plantera. 

Vi rekommenderar alltid markberedning om inte markförhållandena eller förekomst av fornlämningar gör det olämpligt, alternativt om arealen är liten.  

Södras markberedningstjänst 

Med Södras markberedningstjänst får du:  

  • ett garanterat antal godkända planteringspunkter per hektar 
  • markberedningen utförd av utbildade och certifierade förare 
  • arbetet utfört i enlighet med PEFC- och FSC®-standard. 

Priset för markberedning varierar med metod, hur marken ser ut och objektets storlek. Är det mycket sten eller kuperat så blir det dyrare än om det är jämnare och planare. 

Markberedningen följs upp 

De entreprenörer vi använder för markberedning följer upp resultatet och återrapporterar när markberedningen är klar. Vi på Södra genomför också uppföljningar genom stickprov. 

De allra flesta väljer att markbereda i samband med etablering av den nya skogen.

skogskunskap.se

Södra samarbetar med skogskunskap.se. Här hittar du fakta och instruktioner om skogens skötsel.

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

Kontakta mig om markberedning

Jag vill bli kontaktad via: *

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.