phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Utveckla ditt skogsbruk Skogsekonomiska tjänster Bokslut och deklaration Frågor och svar

Frågor och svar om tjänsten Bokslut och deklaration

Södra Wood Långasjö Kundservice Ellen Persson
På den här sidan besvarar vi en hel del frågor som rör vår digitala tjänst för bokföring, bokslut och deklaration. Hittar du inte svar på dina frågor här är du välkommen att kontakta Södra Skogsekonomi, så hjälper de dig med dina funderingar.

Jag är en väldigt liten skogsägare med få verifikationer. Lämpar sig tjänsten för mig?  

Ja, tjänsten lämpar sig för alla skogsägare oavsett storleken på gården eller ekonomin. Alla skogsägare behöver hålla en ordnad bokföring och det kan du enkelt göra genom denna tjänst. Det enda du behöver göra själv är att löpande bokföra dina affärshändelser i Visma eEkonomi och ladda upp de underlag vi behöver för att göra ditt bokslut och deklaration. Mer information finns på Skogsekonomiska tjänster (sodra.com). 

 

Jag har fastigheter på två VO:n. Blir det rådgivningssamtal med båda mina inspektorer eller gör vi detta samtidigt?  

Vi kommer erbjuda dig som köper tjänsten ett planeringssamtal där vi övergripande går igenom de skogliga förutsättningarna under de närmast kommande åren. Vid samtalet medverkar redovisningskonsult eller skogsekonomisk rådgivare samt om så önskas en inspektor. Om inte särskilda behov finns sker mötet med en av inspektorerna.  

 

Jag säljer en del virke till andra leverantörer, kan jag ändå använda Södras tjänst? 

Tjänsten riktar sig till Södras medlemmar. Det står dig fritt att välja vem du säljer virke till. 

 

Min make bokför idag åt mig. Kan han använda Visma eEkonomi på uppdrag av mig som medlem? 

Ja, det går bra att ange maken som ansvarig att hantera bokföring och deklarationsunderlag i Visma eEkonomi. Det går dock bara att knyta ett Bank-ID till programmet vilket innebär att du själv inte kommer åt informationen.   

 

Ser alla mina kontakter på Södra min bokföringsinformation?  

Nej, det är endast de redovisningskonsulter som arbetar med din bokföring, bokslut och deklaration som har tillgång till din räkenskapsdata. Om du önskar det medverkar inspektor vid ett planeringssamtal där fokus ligger på kommande åtgärder. Inspektorn har inte tillgång till din ekonomiska information.  Informationen finns endast sparad digitalt i Visma eEkonomi. 

 

Hur kommer min data att användas? 

Din räkenskapsdata och de underlag som ligger till grund för ditt bokslut och deklaration äger du som kund. Enligt avtalet har Södra rätt att använda räkenskapsdata på en aggregerad nivå för att få insikter och kunskaper om nya behov och möjligheter hos Södras medlemmar. Detta i syfte att förbättra våra tjänster till medlemmar. Denna information är då helt anonymiserad och kan inte spåras till enskild medlem. 

 

Kan jag säga upp och ta med mig informationen till ett annat bokföringssystem? 

Ja. Du kan säga upp tjänsten med tre månaders uppsägningstid. Du har alltid rätt till din räkenskapsdata och du kan begära ut data genom SIE-fil. För att få tillgång till de digitala bildunderlagen som är kopplade till verifikationerna kontaktar du Vismas support för vägledning.  

 

Hur bokar jag tid med redovisningskonsult för att använda mina kostnadsfria 60 min? 

Du mejlar oss på skogsekonomi@sodra.com så tar vi en kontakt med dig och bestämmer tid för digitalt möte eller telefonsamtal.  

 

Jag har redan Visma eEkonomi, kan jag använda det? 

Då behöver du avsluta ditt nuvarande abonnemang hos Visma Spcs för att låta oss på Södra öppna ett nytt avtal med Visma via våra avtal. Det innebär att du får ett bättre avtal och att vi får direkt tillgång till din räkenskapsdata utan några filöverföringar eller liknande. Den data du har i ditt tidigare program försvinner inte utan förs automatiskt över till det nya programmet. När du tecknar avtal med oss så vägleder vi dig i denna hantering.  

 

Vi är flera delägare i vår fastighet. Får alla tillgång till Visma eEkonomi? 

Nej, tjänsten innebär att en person får tillgång till programmet Visma eEkonomi. Tjänsten kräver inloggning med Bank ID. Vi rekommenderar att delägarkretsen utser en person som ansvarar för den löpande bokföringen.  

 

Vi är flera delägare i vår fastighet. Skickar Södra en faktura till oss var? 

Det bästa är att delägarkretsen utser en ekonomisk företrädare som vi kan skicka fakturan till. Om detta inte anges skickas en faktura till varje delägare enligt registrerad ägarandel.  

 

Jag har ett aktiebolag i vilket jag driver jord- och skogsbruk. Kan Södra göra mitt bokslut och deklaration åt mig? 

Från och med räkenskapsåret 2024 kan vi hjälpa även dig som driver verksamhet i AB. Kontakta oss på skogsekonomi@sodra.com så berättar vi mer.  

 

Kan jag använda tjänsten om jag har brutet räkenskapsår? 

Möjligheten att använda brutet räkenskapsår omfattar bara aktiebolag. Från och med räkenskapsåret 2024 kan vi hjälpa även dig som bedriver verksamhet i aktiebolag. Om du har brutet räkenskapsår meddelar du detta när du tecknar avtal eller när vi gör uppsättningen åt dig i systemet. 

 

Jag har en fastighet i Södras geografi och en utanför. Får jag ta del av tjänsten? 

Är du medlem i Södra får du ta del av tjänsten. Vi kan dock inte ge dig skoglig rådgivning på de fastigheter som inte ingår i våra verksamhetsområden.  

 

Arkiveras bokslutsmaterial i Min Skogsgård så att alla delägare får tillgång till räkenskaperna? 

Allt material kopplat till bokföring, bokslut och deklaration lagras i Visma eEkonomi och Visma Ekonomiöversikt. Det finns planer på att visualisera vissa delar av bokslutsmaterialet i inloggat läge i Min Skogsgård för att man ska kunna följa sin ekonomiska utveckling gällande skogsbruket.  

 

Kräver planeringssamtalet att man som markägare har en aktuell skogsbruksplan från Södra? 

Det finns inget formellt krav på att du behöver skogsbruksplan för detta ändamål, men vi vet att planeringssamtalet med skogen i fokus blir bättre om det finns ett underlag för planering.  

 

Ges det mått på årlig värdetillväxt och/eller avkastning för min fastighet om jag nyttjar tjänsten? 

Det hade varit väldigt bra om vi på ett enkelt sätt kunnat visualisera värdetillväxt och avkastning för medlemmarnas fastigheter. I skrivande stund (oktober 2023) ligger denna funktion längre fram i tiden. 

 

Utifrån ett ägarperspektiv från mig som medlem, vad ger det Södra att erbjuda den här tjänsten?  

Södra strävar alltid efter att erbjuda medlemmarna tjänster som möter aktuella behov. Enligt flera medlemsundersökningar finns det ett behov av en tjänst för bokföring, bokslut och deklaration. I Södras strategi för de kommande tio åren läggs stort fokus på stärkt skogsägarskap och ökad lönsamhet på skogsgården. Det innebär bland annat att erbjuda möten, verktyg och tjänster som underlättar för dig som skogsägare och medlem och som också skapar förutsättningar för god lönsamhet på skogsgården.  

 

 

Vi vill göra ditt skogsägande enklare genom tjänster som gör skillnad.
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.