Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Skog & Vilt

Skog och vilt

Svenskt skogsbruk strävar efter balans mellan klövviltstammar och fodertillgång för att kunna uppnå en hög och värdefull skogsproduktion tillsammans med viltstammar av hög kvalitet. Det måste finnas förutsättningar för ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk där biologisk mångfald kan bevaras.
Tallskog

 

Försäljningen av tallplantor mot rekordnivåer

En ny prognos visar att Södra väntas sälja 9 miljoner tallplantor under 2021. Det är en dubblering jämfört med 2017.

Läs mer här

Jakttorn

 

Nya jakttider beslutade

Regeringen beslutade den 6 maj 2021 om nya jakttider som börjar gälla 2021-07-01. Ur Södras perspektiv är några förändringar positiva, medan andra önskade förändringar har uteblivit.

Läs mer här

 

Älg Älgbilder fyra styck från samma serie. Älgbilder fyra styck från samma serie.

 

Mycket stora betesskador i Götaland

Skogsstyrelsens redovisning av årets älgbetesinventering (Äbin) visar en skadenivå på 15 procent, men även en del ljusglimtar avseende tallföryngringar, RASE och oskadade tallar.

Läs mer här

 

Samverkan i viltfrågan är viktig

Förvaltningen av klövviltstammarna är sedan länge en av skogsägarrörelsens viktigaste näringspolitiska frågor

För att åstadkomma den viktiga balansen måste vi jobba tillsammans med att utveckla viltförvaltningen - markägare, jägare och övriga samhället. Engagemang, kunskap, utbildning och samverkan är grundbultar för en fungerande viltförvaltning.

Viltfrågorna engagerar många av Södras medlemmar och de är mycket viktiga för skogsgårdens lönsamhet. Det gäller särskilt kostnader för viltbetesskador och problemet med att gran planteras på marker bättre lämpade för tall, samt inte minst konsekvenserna av det.

Södra har sedan början av 2000-talet målmedvetet arbetat med viltfrågan genom medlemmar, förtroendevalda och tjänstemän på lokal, regional och nationell nivå inom viltförvaltningen och medverkar även i opinionsbildning kring viltfrågor.

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.