phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Skog & Vilt

Skog och vilt

Svenskt skogsbruk strävar efter balans mellan klövviltstammar och fodertillgång för att kunna uppnå en hög och värdefull skogsproduktion tillsammans med viltstammar av hög kvalitet. Det måste finnas förutsättningar för ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk där biologisk mångfald kan bevaras.
Viltbetad ungtall

 

Var med och testa vår nya viltbetesinventering!

Nu finns möjligheten för dig som medlem att testa en ny metod för viltbetesinventering där du tar reda på mer om betestycket på din egen fastighet. Ett bättre underlag om viltskadeläget i unga bestånd ger värdefull information och kunskap som kan användas såväl i planeringen av kommande åtgärder som i viltförvaltningssammanhang.

Läs mer

 

Södra del i ny viltskadekommission

Södra tillsammans med flera aktörer tar nu ett helhetsgrepp för att analysera bakgrund och orsaker till viltskadeproblematiken.

Läs mer

Hur påverkar viltet dina skogliga intressen?

Den 7 mars genomförde vi en digital informationsträff om hur viltet påverkar dina skogliga intressen och vad du som skogsägare kan göra. Vi pratade också om vad ett älgskörselområde är. Missade du den, eller vill ta del av den igen, kan du göra det här.

Nuläge viltskadeproblematik Varför är viltfrågan viktig

Hur fungerar älgskötselområden? Till sändningen i helhet

 

Samrådstider i älgskötselområden – viktiga möten för markägare

Hur fungerar ett älgskötselområde? Vilken är min roll som markägare och vad kan jag påverka? Samrådsmötet – inte bara för jaktintresserade markägare!

Läs mer

 

Samverkan i viltfrågan är viktig

Förvaltningen av klövviltstammarna är sedan länge en av skogsägarrörelsens viktigaste näringspolitiska frågor

För att åstadkomma den viktiga balansen måste vi jobba tillsammans med att utveckla viltförvaltningen - markägare, jägare och övriga samhället. Engagemang, kunskap, utbildning och samverkan är grundbultar för en fungerande viltförvaltning.

Viltfrågorna engagerar många av Södras medlemmar och de är mycket viktiga för skogsgårdens lönsamhet. Det gäller särskilt kostnader för viltbetesskador och problemet med att gran planteras på marker bättre lämpade för tall, samt inte minst konsekvenserna av det.

Södra har sedan början av 2000-talet målmedvetet arbetat med viltfrågan genom medlemmar, förtroendevalda och tjänstemän på lokal, regional och nationell nivå inom viltförvaltningen och medverkar även i opinionsbildning kring viltfrågor.

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperativ organisation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.