phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Vatten i skogen

Vatten i skogen

Bäck. Vatten. Natur. Kvistar.
Vatten har länge varit en viktig fråga för skogsbruket. Södra tar vattenfrågorna på stort allvar och har lyft dem i många olika sammanhang. Tack vare vårt engagemang när det gäller vatten har vi skapat tillit och förtroende även inom miljö- och näringspolitiska frågor.

Södra och övriga skogsägarföreningar arbetar tillsammans med myndigheter och intresseorganisationer inom projektet Grip on Life för att värna och utveckla vattendrag och våtmarker i skogslandskapet. 

Grip On Life startade 2018 och kommer att pågå till maj 2025. Projektets budget på 170 miljoner kronor finansieras till 60 procent av EU:s miljöfond. Största finansiärer bland projektets partners är Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten och projektägare är Skogsstyrelsen.

Läs mer om Grip on Life 

Vattendemoslingor anläggs

Som ett led i att visa hur och vad Södra gör för att värna vattendragen på medlemsfastigheterna och visa metoder för skogsbruk som minimerar påverkan på vattendrag och våtmarker anläggs nu demonstrationsområden inom varje verksamhetsområde. Demonstrationsområdena, eller vattendemoslingorna, finansieras via EU-projektet Grip on Life. 

Syftet med en vattendemoslinga är att visa hur man kan bruka skogen kring vatten för att bevara vattnets status liksom djur- och växtlivet intill och i vattnet. Slingorna ska fungera som arenor för kommunikation om och diskussion och erfarenhetsutbyte kring vattenfrågorna. Det handlar om att träffa medlemmar, skogsägare och entreprenörer, liksom politiker, beslutfattare och myndigheter och andra grupper som är intresserade av skog och vatten.

x

Vattendemoslingan längs Masån invigd

Den första vattendemoslingan inom projektet Grip on Life är nu invigd hos Södramedlemmen Robert Löfstrand på fastigheten Rågstad utmed Masån i Skövde verksamhetsområde.

– Slingan sträcker sig genom flera olika bestånd, från hygge till skog som ska föryngringsavverkas. Besökarna kommer att kunna se flera åtgärder, berättar Robert. 

Läs mer här

Skogsbäck i gransumpskog

Vill du skapa en vattendemoslinga hos dig?

Vi söker lämpliga vattendrag för att skapa fler vattendemoslingor i Södras område. Kanske är du intresserad av att anlägga en vattendemoslinga på din fastighet? Då kan Södra hjälpa dig. 

Viktigaste kriterierna för lämpliga objekt: 
  • Vattendraget ska vara av ett slag som man hittar i ett normalt skogsbruk och där besökarna kan känna igen sig, till exempel en skogsbäck (se bilden). 
  • Vattendradraget ska vara vattenförande året runt. 
  • I anslutning till vattendraget ska det vara möjligt att diskutera olika skogsbruksåtgärder, till exempel gallring, röjning och föryngringsavverkning. 

Låter det intressant? Då är du välkommen att kontakta projektledare Anette Karinsdotter, på .

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.