Laddar...
phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Utveckla ditt skogsbruk Näringsåterföring

Näringsåterföring – för ett hållbart skogsbruk

Näringsåterföring i skogen
Näringsåterföring innebär att du återför näringsämnen som har tagits ut från skogen i samband med avverkning och uttag av grot dvs skogsbränsle i form av grenar och toppar. Det är ett sätt att sluta kretsloppet och säkerställa markens långsiktiga produktionsförmåga.

Förutom att ge din mark en bättre näringsstatus ger återföring av aska på många marker en ökad tillväxt. Forskning har visat att näringsåterföring på bördig skogsmark kan ge en tillväxteffekt på upp till 15-20 % och att den håller i sig minst en tioårsperiod efter åtgärd. Bioaska innehåller också en hel del kalk och motverkar försurning av marken vilket är värdefullt både för vattenkvaliteten och för att säkerställa markens produktionsförmåga på lång sikt. 

Återföring via bioaska

Södras bioaska kommer från värmeverk, massabruk och sågverk. I bioaskan finns näringsämnen i koncentrerad form. Exempel på sådana ämnen är kalcium, kalium, magnesium och fosfor. 

Askan är kvalitetssäkrad. Den uppfyller Skogsstyrelsens rekommendationer när det gäller halter av ämnen i askprodukter avsedda för för spridning till skog och mark. 

Var?

Där det är lämpligt att ta ut grot är det också lämpligt att sprida bioaska. På magrare marker skördas sällan någon grot. Där finns det inte heller behov av näringsåterföring. 

Hur?

Bioaskan sprids via stickvägar i skogen med hjälp av en mindre skotare. Spridningsmängden är cirka 4 ton befuktad aska per hektar.

När?

Näringsåterföring kan ske i förebyggande syfte, där grotuttag planeras, eftersom näringen i bioaskan utsöndras till marken under en lång period, 10 år eller mer. Det gör att spridning kan ske både i gallringsskog och äldre skog eller på hygge efter grotuttag. 

Vad kostar näringsåterföring?

Du betalar för den mängd aska som sprids i kr/ton plus en fast kostnad per uppdrag. 

Varför välja näringsåterföring genom Södra?

  • Spridning sker med hjälp av utbildade och certifierade utförare.
  • Åtgärden dokumenteras i din skogsbruksplan.

Sammanfattning näringsåterföring:

  • Säkerställer markens långsiktiga produktionsförmåga
  • Ger ökad tillväxt på bördiga marker
  • Bioaska från skogsråvara

Fungerar näringsåterföring hos mig?

Kontakta din skogsinspektor eller fyll i formuläret nedan för att få information om förutsättningarna för näringsåterföring hos dig.

Filmer om näringsåterföring

Skogsstyrelsen har tagit fram nya filmer om näringsåterföring.

Se filmerna här

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

Kontakta mig om näringsåterföring

Jag vill bli kontaktad via: *

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.