Laddar...
phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Utveckla ditt skogsbruk Näringsåterföring

Näringsåterföring – för ett hållbart skogsbruk

Näringsåterföring i skogen
Näringsåterföring innebär att du återför näringsämnen som har tagits ut från skogen i samband med avverkning och uttag av grot, det vill säga skogsbränsle i form av grenar och toppar. Det är ett sätt att sluta kretsloppet och säkerställa markens långsiktiga produktionsförmåga.

Förutom att ge din skog en bättre näringsstatus ger näringsåterföring på många marker en ökad tillväxt. Den vitalisering av marken och höjning av pH-värdet som näringsåterföring bidar till, skapar nämligen en ökad aktivitet hos mikroorganismerna i jorden. Det gör att träden kan tillgodogöra sig mer av det kväve som redan finns i marken och därmed kan växa bättre utan att vi tillför extra kväve. Tillväxten är störst på bördigare marker. På svaga marker finns en tendens till minskad tillväxt.

Återföring via bioaska

Återföring av näring sker med bioaska, en rest från skogsråvaran som faller ut ur processerna vid värmeverk, massabruk och sågverk. I bioaskan finns näringsämnen i koncentrerad form. Exempel på sådana ämnen är kalcium, kalium, magnesium och fosfor. 

Askan är analyserad och följer skogsstyrelsens rekommendationer när det gäller halter av ämnen i aska lämplig för spridning till skog och mark. 

Var?

Man kan sprida bioaska på alla marker utom de allra svagaste. Där det är lämpligt att ta ut grot är det också lämpligt att sprida bioaska. 

Bioaska sprids inte i naturvårdsområden, i kulturmiljöer eller i direkt anslutning till sjöar och vattendrag. 

Hur?

Bioaskan sprids via stickvägar i skogen med hjälp av en mindre skotare.  

När?

Näringsåterföring kan ske i förebyggande syfte eftersom näringen i bioaskan utsöndras till marken under en lång period, 10 år eller mer. Det gör att spridning kan ske både i gallringsskog och i äldre skog, eller på ett hygge efter grotuttag.

Sammanfattning näringsåterföring:

  • Viktigt för skogens kretslopp
  • Kan ge ökad tillväxt på bördigare marker
  • Bioaska från skogsråvara

Fungerar näringsåterföring hos mig?

Kontakta din skogsinspektor eller fyll i formuläret nedan för att få information om förutsättningarna för näringsåterföring hos dig.

Filmer om näringsåterföring

Skogsstyrelsen har tagit fram nya filmer om näringsåterföring.

Se filmerna här

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperativ organisation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

Kontakta mig om näringsåterföring

Jag vill bli kontaktad via: *

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.