phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Ny skog Satsning på morgondagens föryngringsteknik

Satsning på morgondagens föryngringsteknik

Minibeavern
BraSatt är Södras satsning på morgondagens föryngringsteknik. Tillsammans med kontrakterade samarbetspartners utvecklas ett system för markberedning och plantering som ger god plantöverlevnad.

Sedan flera år tillbaka genomför Södra uppföljningar av planteringsuppdrag. Dessa visar att i genomsnitt 25 procent av plantorna är döda tre år efter att planteringen är utförd. Det är många faktorer som inverkar på plantöverlevnaden, bland annat hur markberedningen utförs och var och hur plantan sätts i marken.

Bättre föryngringskvalitet

Om plantöverlevnaden förbättras når fler plantor produktionsmogen ålder och tillväxten i skogen ökar. 2018 beslutade Södras styrelse att göra en satsning för att förbättra kvaliteten på den skogliga föryngringen, en satsning som också är ett led i att nå målet om ökad skogstillväxt på medlemsfastigheterna med 20 procent från år 2015 till 2050.  

Redan 2006 började Södra använda Bracke P11 – ett grävmaskinsbaserat planteringsaggregat – på medlemsmarker och en mycket god plantöverlevnad påvisades. Av olika anledningar vann denna metod inte mark men visade tydligt att maskinell plantering av skogsplantor är fullt möjlig. 

Bakgrund till projektet

Södra bestämde sig för att utveckla en metod anpassad för södra Sverige och som gör det möjligt att markbereda och plantera i samma koncept. Det är bakgrunden till att projektet BraSatt startade.

Magnus Petersson, chef för skötsel- och entreprenörsutveckling, berättar om varför Södra vill satsa på ny föryngsringsteknik.

- Vi vill sträva efter att göra en markberedning som utförs med precision. Då behöver vi bara påverka en liten del av marken, men där ska växtbetingelserna för plantan vara så optimala som möjligt. Planteringen ska ske i samma moment för att plantan automatiskt ska hamna på den bästa planteringspunkten. Då blir föryngringsarbetet både effektivt och skonsamt. Detta ska uppnås med hjälp av hög kompetens och kunskap om ny teknik inom många olika områden även helt utanför skogsbruket, säger han. 

Mål med projektet

BraSatt har som mål att utveckla en metod för markberedning och plantering som ger god plantöverlevnad och som är skonsam för både människa och mark. Siktet är inställt på att bygga en prototypmaskin som börjar testas i fält under planteringssäsongen 2023. Ambitionen är att skapa en god arbetsmiljö för operatören genom att utveckla en maskin som är så självgående som möjligt. Idag finns mycket teknik inom olika branscher som kan göra stor nytta i skogsbruket, inte minst i att processa stora datamängder. En viktig del i projektet är att titta på vad som krävs för att metoden ska bli attraktiv för både säljare, köpare och användare och låta det styra både utformning och teknikval.

Kick-off

Den 12 februari 2021 hölls en digital kick-off för BraSatt. Projektledare Anna Wallner tillsammans med projektgruppen från Södra slog an tonen för ett tätt samarbete mellan de kontrakterade parterna. Länk till nyhet om detta hittar du i högerspalten ovan.  

Proof-of-concept

BraSatt pågår fram till februari 2024 och målet är proof-of-concept. Det betyder att vi ska visa att den valda tekniken fungerar som tänkt, men ytterligare arbete kommer att återstå innan metoden blir en produkt mogen att introducera på marknaden. För att nå en väl testad prototypmaskin planeras fälttester av delsystem under planteringssäsongen 2022 för att sommaren 2023 kunna börja testa hela systemet. 

 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.