phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Medlem i Södra Så fungerar Södra

Så fungerar Södra

Några av alla medlemmar i Södra
All verksamhet i Södra utgår från medlemmarnas skogsgårdar. Vinsten som skapas återinvesteras i den egna industrin eller delas ut till medlemmarna - allt för att främja skogsgårdens långsiktiga lönsamhet.

Du som är medlem i Södra är tillsammans med 52 000 andra medlemmar grunden Södra står på. Vår gemensamma idé bygger på samverkan - allt med målet att utveckla och stärka skogsgårdens lönsamhet. Södra är en kooperation som bygger på kooperativa principer om långsiktig medlemsnytta, demokrati och samverkan.

Medlemsnytta - Kooperationen bygger på att skapa långsiktig medlemsnytta, även för nästa generation familjeskogsbrukare. Styrelsen ska säkerställa att företagets syfte, värdegrund och strategier utgår från medlemmarnas mening och att företaget långsiktigt skapar medlemsnytta.

Samverkan - Medlemmarna deltar i företagets värdeskapande genom två roller - en affärsrelation och en ägarrelation. Genom att göra affärer med vårt Södra tar vi ansvar för vår gemensamt ägda industri, och får också del av det värde vi tillsammans skapar genom vinstdelningen. Likabehandlingsprincipen är grundläggande för relationen med föreningen.

Demokrati - Södra styrs av aktiva medlemmar genom demokratiska processer som säkerställer insyn och påverkan. Medlemmarna utser representanter tilll de högsta beslutande organen. Vi följer principen om en medlem, en röst. 

 

Södras uppdrag

Södras uppdrag utgår från stadgarna och kan sammanfattas i Vi förädlar och förnyar skogsgårdens värden.

Ditt medlemskap och den skog som växer på din skogsfastighet är grunden för allt värdeskapande i Södra. Södras uppdrag består av tre delar: ett skogligt, ett industriellt och ett näringspolitiskt. Alla delarna är viktiga för att ditt skogsbruk ska vara lönsamt.

Skog

Södra skapar avsättning för din virkesråvara till marknadsmässiga priser och erbjuder kompetent rådgivning för att sköta och utveckla skogsbruket. 

Industri

Södra förädlar virket från skogen i den egna industrin och marknadsför och säljer produkterna över hela världen. Som medlem är du med och delar vinsterna från industriverksamheten.

Näringspolitik

Södra arbetar aktivt med näringspolitiska frågor. Det ska ge goda villkor för sydsvenskt skogsbruk, enskilda skogsägare och Södra som skogsindustrikoncern. 

 

Vår unika affärsmodell

Södra är bron mellan skogsgården och konsumenten, där vi hela tiden strävar efter att få ut det mesta av både värdet i skogen och av kundnyttan vi skapar. På så sätt förädlar och förnyar medlemmar och medarbetare tillsammans skogsgårdens värden, om och om igen. Genom vår ekonomiska modell, Södramodellen, får varje gård del av det mervärde vi skapar i Södra och vår kooperativa ägarform ger både ett unikt engagemang och långsiktighet. Vår affärsmodell är unik och den är utgångspunkten för vår strategi.

Södramodellen

Södras ekonomiska modell för att ge medlemmarna del i de värden som skapas i den egna industrin kallas Södramodellen. Syftet med modellen är att premiera de medlemmar som deltar i föreningens verksamhet genom att långsiktigt leverera sin råvara till Södra. Vinstdelningen ger medlemmarna avkastning både på det virke man levererat det senaste året och det insatskapital man bidrar med. På så sätt fortsätter värdet på det virke som medlemmen säljer till Södra att växa år efter år, långt efter att virkeslikviden har betalats ut.

Läs mer om hur Södramodellen fungerar

 

Den demokratiska organisationen

Medlemmarna äger tillsammans Södra och de demokratiska processerna och organisationen är grunden för insyn och påverkan. Skogsfastighetens geografiska placering avgör vilket av Södras 36  skogsbruksområde du som medlem tillhör. Medlemmarna representeras genom skogsbruksområdets förtroenderåd, vars uppgift är att stödja den operativa verksamheten, bevaka den lokala näringspolitiken, svara för olika skogliga och sociala aktiviteter samt föra medlemmarnas talan.

Läs mer om hur du kan vara med och påverka

Kontakta förtroendevalda

Har du frågor eller synpunkter på Södra och hur vi jobbar för dig och din skogsgård? Då är du välkommen att kontakta dina förtroendevalda.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda

Kontakta fältorganisationen

Behöver du råd om ditt skogsägande eller vill göra affärer med Södra? Välkommen att kontakta våra skogsinspektorer eller skogsekonomer.

Hitta kontakter här

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.