phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Utbildning Södraskolan Kurskatalog för Södraskolan Lövskogsskötsel

Lövskogsskötsel

Kanske ser du redan lövskog som en naturlig del i ditt skogsbruk eller så är du nyfiken på att lära dig mer om hur löv kan gynna din skogsfastighet. I den här kursen går vi igenom våra vanligaste svenska lövträd (björk, asp, al ek) och snabbväxande alternativ (poppel, hybridasp), var de trivs och vilken skötsel som krävs för såväl produktion som miljö. Den nya kunskapen resulterar förhoppningsvis i inspiration och tankar kring hur du tar hand om och maximerar lövets nytta i dina bestånd.

Saknar du ett tillfälle nära dig?

Föreslå gärna var och ungefär när du skulle vilja se ett kurstillfälle så ska vi se vad vi kan göra.

Skicka en intresseanmälan

Innehåll

 • Lövskog i Götaland 
 • Våra pionjärlövträdslag  
 • Skötsel av lövskog 
 • Produktion och ekonomi 
 • Ekskogsskötsel 
 • Naturvärden i lövskog 

Omfattning

Två kvällar (eller en dag) inne och en dag ute på en demonstrationsgård, totalt 6+6 tim. 

Påbyggnad, nivå B

Kurs på fortsättningsnivå. För att du fullt ut ska kunna tillgodogöra sig kursens innehåll behöver du grundkunskaper i skogsbruk eller viss praktisk erfarenhet och kännedom om skogliga uttryck och begrepp. 

Målgrupp

Skogsägare med grundkunskaper i skogsbruk. 

Syfte

Kursen ska ge dig kunskap att på ett bra sätt ta tillvara den möjlighet till produktion och lönsamhet som du har på din fastighet kombinerat med en hög naturvårdsambition.

Mål

Som deltagaren ska du efter genomförd kurs:

 • Ha kunskap om våra vanligaste lövträd samt vilka växtplatser de trivs på. 
 • Känna till hur enskilda åtgärder i lövskogen påverkar beståndets utveckling och skogsgårdens lönsamhet. 
 • Ha insikt om möjligheterna med och värdet av aktiv lövskogsskötsel. 
 • Ha kunskap om lövskogens naturvärden. 
 • Känna lust att lära mer! 

Studiematerial 

 • Skötselhandboken Så sköter Södra skog 
 • Lövskogsskötsel, Södra 2020 
 • Ekskogsskötsel, Södra 2020 
 • Fakta om lövträ 
 • Skogskunskap.se/skota-lovskog/ 

Kurs

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.