phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Skog & Vilt Forskning, utbildning och fördjupning

Forskning och utbildning

Ta del av aktuell forskning, projekt, utbildning, handledningar och mallar
Södras utgångspunkter inom skog och vilt bygger på fakta och kunskap. Förutsättningar ändras löpande och det är viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad. Södra bidrar aktivt på olika sätt i kunskapshöjande forskning om skog och vilt. Här hittar du också information om utbildning inom viltområdet.

Forskning och projekt

Södra medverkar genom bidrag till olika forskningsprojekt till att förbättra faktaunderlag och kunskapsläge i svensk viltförvaltning. De senaste åren har Södra på olika sätt, inte minst ekonomiskt, satsat resurser i  projekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) - Sydälg, Inte bara älg (Beyond Moose) och Älgarnas foder och hälsa samt Skogforsk-projektet BETT. Målet är ökad kunskap om vilt, foder och ekologiska samband kopplat till detta, samt konsekvenser av viltskador.

Södra har också varit med och initierat projekt som Mera Tall och Viltstammar i balans. Goda erfarenheter från projekten sprids nu vidare över främst södra Sverige. Bland annat har praktiska verktyg tagits fram för att hjälpa markägare och markägarrepresentanter i viltförvaltningen.

Viltrelaterad information

Det skrivs och trycks mycket material inom ämnet vilt och viltförvaltning. Vi har här försökt samla en del extra intressant och viktigt material för dig som medlem och skogsägare. Allt ifrån samverkan med övriga skogsbruket och jägarorganisationerna till intressanta länkar. 

Utbildning

För dig som är Södramedlem och intresserad av att fördjupa dig inom viltförvaltning och skogsskötsel finns Webbskolan Skog och klövvilt. 

Mer information hittar du här (bakom medlemsinloggning)

Vill du veta mer om viltförvaltning?

Utbildningen har tagits fram av SCA, Holmen, Stora Enso och Sveaskog i samarbete med ledande forskare och specialister inom viltförvaltning och skogsskötsel. Den har tidigare bara erbjudits Södras viltombud, förtroendevalda och viltansvariga tjänstemän, men är nu öppen för alla medlemmar. 

Utbildningen tar cirka tre timmar att genomföra.

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.