Om prislistorna

Prislistorna nedan visar enbart grundpris. Kontakta din skogsinspektor för information om eventuella tillägg och premier.