Laddar...
phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Skogsbilvägar

Din skogsbilväg är viktig

Timmerbil
En väl underhållen skogsbilväg är en förutsättning för att du ska kunna bruka din skog på ett bra sätt. Den är en långsiktig investering för framtiden, som gör din skog tillgänglig och bidrar till en säker arbetsmiljö.

Vad är en skogsbilväg?

Vägar som ska användas för transport av virke kallas skogsbilvägar. En skogsbilväg är en enskild väg, det vill säga en väg som inte ägs av stat eller kommun. Ungefär hälften av alla enskilda vägar är skogsbilvägar och de klassas utifrån en branschstandard som bygger på vilka fordon som kan ta sig fram på vägen och vid vilka väderförhållanden. 

 

Varför behövs bra skogsbilvägar?

Skogsbilvägen är en förutsättning för ditt skogsbrukande. Den underlättar för dig att både utföra tillsyn och skötsel av dina olika skogsbestånd. Och när du ska sälja ditt virke ska skogsbilvägen hålla över tid för virkestransport med lastbil. Men en skogsbilväg fyller många andra syften än bara ekonomiska, exempelvis för åtkomst vid jakt, friluftsliv och rekreation.

Bra skogsbilvägar och tillgång på korrekt väginformation är en viktig förutsättning för att skapa en säker arbetsmiljö för de som utför arbeten i skogen. 

 

Påverkar ekonomin… 

Hur din skogsbilväg är utformad och underhålls påverkar din ekonomi. Bra skogsbilvägar är en förutsättning för att virkestransporter ska kunna planeras och genomföras effektivt. Det är dessutom en investering för framtiden som ger möjlighet till ökat netto på din skog genom att du: 

 • undviker ekonomiska avdrag på avverkningsuppdraget på grund av omlastning 
 • minskar drivningskostnaden och därmed avverkningskostnaden
 • får tillgång till tillgänglighetspremie
 • höjer värdet på din fastighet.

 

…och den omgivande miljön

Skogsbilvägar kan ha en stor påverkan på den omgivande miljön i skogen. Därför är det viktigt att rätt miljöhänsyn tas vid nyanläggning eller underhåll av skogsbilvägar, för att minimera de störningarna som kan uppkomma.

Läs mer

Kom ihåg miljön när du åtgärdar din väg    Skogsbilvägar och miljöhänsyn 

 

Södras skogsbilvägstjänster

När du behöver utföra åtgärder på din skogsbilväg, eller bygga en ny väg, kan Södra hjälpa till. Vi erbjuder följande skogsbilvägstjänster:

Vägunderhåll

 • Vägkantsröjning
 • Grusning
 • Väghyvling
 • Vägsladdning

Läs mer om tjänsten Vägunderhåll

Upprustning av skogsbilväg

 • Breddning av kurvor
 • Utökad vändplats
 • Kantskärning, alternativt skapande av diken

Läs mer om tjänsten Upprustning av skogsbilväg

Nybyggnation av skogsbilväg

 • Avverkning väggata
 • Byggnation

Läs mer om tjänsten Nybyggnation av skogsbilväg

Övriga tjänster

 • Båtnadskalkyl
 • Servitut

 

Vi vill göra ditt skogsägande enklare genom tjänster som gör skillnad.

Kontakta mig om skogsbilvägar

Jag vill bli kontaktad via: *
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.