phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog GROT

Skogsbränsleuttag

Flisning av barrgrot.
Skogsbränsleuttag är en viktig del av skogsbruket och bidrar till att minska användningen av fossila bränslen. Vid föryngringsavverkning är det i många fall lämpligt att samla ihop stammar, grenar och toppar (grot), barr och stubbar som kan användas som bränsle för att producera energi. Södra levererar den största delen av skogsflisen till lokala värmeverk.

Låt Södra hjälpa dig med skogsbränsleuttaget

Södra tar helhetsansvar från föryngringasavverkning till leverans till kund, använder utbildade och certiferade entreprenörer med god kunskap om åtgärden och vad som gäller i certifierade skogsbruk. Vi erbjuder också en certiferingspremie och utdelning på leveransens värde.

Prislistor

 

Vi vill göra ditt skogsägande enklare genom tjänster som gör skillnad.

Vad är skogsbränsleuttag?

Skogsbränsleuttag kan förbättra föryngringsresultatet och ge en snabbare etablering av plantor. Vid åtgärder som naturvårdande avverkning, avverkning längs åkerkanter eller konfliktbestånd med eftersatt röjning kan det också vara lämpligt med uttag av skogsbränslen. Skogsbränsleuttag är mest lönsamt i granbestånd på bördig mark, vilket beror på att gran har en högre andel grenar och toppar som kan användas som skogsbränsle.

Det är dock viktigt att ta hänsyn till den biologiska mångfalden och försöka begränsa de skador på mark och vatten som kan uppstå vid skogsbränsleuttag. 

Den naturhänsyn som lämnats vid avverkningen i form av lågor, torrträd, kantzoner med mera får inte skördas som skogsbränsle. Lämna alltid minst tre grova toppar eller högar per hektar för att öka den döda veden i landskapet.

Läs mer i broschyren Risskotning, så gör du för ett bra resultat.

Checklista för bästa resultat:

 • Planera skogsbränsleuttaget noggrant och ta hänsyn till den biologiska mångfalden samt skador på mark och vatten.
 • Koncentrera materialet till högar på cirka 1,5 meter höjd.
 • Låt om möjligt materialet torka på avverkningsytan.
 • Undvik att köra över högarna. 
 • Vid risskotning använd en risgrip för att undvika att gräva i markytan.
 • Lägg helst högarna vid en bilväg eller i närheten av en väg.
 • Orientera högarna åt samma håll och undvik att rötter och jord från småplantor följer med och förorenar skogsbränslet.
 • Täck högarna med täckpapper på rulle.
 • Flisa materialet vid bilväg under förbränningssäsongen.
 • Beakta skogsskyddssynpunkter såsom att grövre rått barrvirke hanteras separat vid skogsbränsleuttag och att vältor med skogsbränsle inte bör lagras närmare än 50 meter från beståndskant bestående av samma trädslag som det som lagras i vältan.
 • Grotskörd bör alltid kompenseras med näringsåterföring.
 • Skogsstyrelsen rekommenderar att lämna barren någorlunda jämnt spridda på föryngringsavverkningen.

 

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.