Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Skog & Vilt Viltdemogårdar & hägn

Viltdemohägn

För att visa på viltbetningens effekter finns ett viltdemohägn inom varje skogsbruksområde i Södra. Här kan du enkelt se hur viltbetning påverkar plantor och annan vegetation i landskapet.

Demonstrationshägn

Södra har anlagt 40 demonstrationshägn, vars syfte är att vara mötesplatser för jägare, skogsägare, myndigheter och allmänhet. De visar betestryckets påverkan på plantor och växtlighet i största allmänhet, men även småviltets särskilda betydelse. Hägnen finns i alla skogsbruksområden. 

Viltdemohägnen är utformade i tre ytor där man kan jämföra:

  1. Helt inhägnad ända ner, det vill säga inga djur kan ta sig in.
  2. Inhägnad så att hare och rådjur kan ta sig in men inte älg.
  3. Helt ohägnad, referensyta.

Dessa ytor är mycket pedagogiska och visar tydligt på klövviltets betydelse för framförallt plantornas utveckling men även övrig vegetation och biologisk mångfald. 

Hitta till viltdemohägnen

I kartan finner ni alla Södras viltdemohägn. Många av dessa är nyligen anlagda och där har vegetationen inte kommit så långt ännu. Vi rekommenderar därför att du besöker någon av de blå prickarna på kartan. Dessa har kommit längre i utvecklingen och ger en bra bild av vegetationen i och utanför hägnet. Vi kommer fylla på med information om övriga hägn så snart vegetationen kommit lite längre här också.

Under kartan finner ni mer information om de hägn som är öppna för besök (blå prickar).

Karta över viltdemogårdar

1. Viltdemohägn Hökhult 1:24 

Viktigt: Vid besök kontakta markvärd enligt nedan 
Koordinater: 6553710-331625 

Vägbeskrivning: Hökhult avtag mot Sand följ skogsbilväg 1,5km. 
Parkering: Vändplan, utmed skogsbilväg. 
Gångavstånd: 100 meter 

Avverkningstidpunkt: vintern 2011/2012 
Markberedd: hösten 2012 
Planterad: hösten 2012 
Hägn uppsatt: våren 2013 

Kontaktperson/markvärd: Erik Sandberg, tel 070-341 20 69, e-post


5. Viltdemohägn Sjogerdala 

Viktigt: Kombinerad självföryngring/plantering under skärm 
Koordinater: 6438390-437600 

Vägbeskrivning: 1,6 km norr fridhem mot sjogerdala, stick väster ut 
Parkering: vägstick 
Gångavstånd: 250 meter 

Avverkningstidpunkt: hösten 2015, skärm våren 2020
Markberedd: 2015 och hösten 2017
Planterad: våren 2019 
Hägn uppsatt: våren 2019

Kontaktperson/markvärd: Lars Andersson, tel 0705-25 85 68, e-post  


21. Viltdemohägn Målilla 

Koordinater: 6356587-553970 

Vägbeskrivning: Följ skyltning mot Demogård mellan Rosenfors och Lillesjö. Sväng in på Stockebrovägen och följ ca 1 km 
Parkering: I anslutning till hägnet 
Gångavstånd: 20 m 

Avverkningstidpunkt: hötsen 2010 
Markberedd: 2010 
Planterad:  2010 
Hägn uppsatt: 2010  

Kontaktperson/markvärd: Thomas Johansson, tel 0705-24 83 68, e-post  


29. Viltdemogård Lindhult 

Beskrivning: Viltslinga på ca 500 m med diverse information 
Koordinater: Sweref 6333970–468425 
Vägbeskrivning: Lindhult 1:3, Alvesta kommun, cirka 1 mil väster om Lammhult 

Parkering: vändplan vid infoskyltar 
Gångavstånd: Hägnet ligger 75 från skogsbilvägen 

Avverkningstidpunkt: vintern 2007, stormen Per 
Markberedd: nej 
Planterad: våren 2011 
Hägn uppsatt:  augusti 2010 

Kontaktperson/markvärd: Jörgen Björnberg, tel 070-799 24 13, e-post 


30. Viltdemohägn Varö, Vittaryd 

Viktigt: Kontakta markvärd, enligt info nedan, innan besök! 
Koordinater:  Sweref 6312481–431894 
Vägbeskrivning:  vägvisning vid infart skogsbilväg från vecka 27 

Parkering: vändplan vid hägnet 
Gångavstånd: Hägnet vid skogsbilvägen 

Avverkningstidpunkt: 2017 
Markberedd: våren 2018 
Planterad:  våren 2018 
Hägn uppsatt:  våren 2018 

Kontaktperson/markvärd: Peter Steen, tel 070-545 25 80, e-post  


37. Viltdemohägn Kylen 

Viktigt: stäm av med kontaktperson enligt nedan innan besök 
Koordinater:  6255162-434004 

Vägbeskrivning: Infart norr ifrån vid Hallarydsvägen, vägbom 
Parkering: Enstaka bil 30 m innan hägn, alternativ vändplan 100 m förbi hägn 
Gångavstånd: Hägnet ligger intill skogsbilvägen 

Avverkningstidpunkt:  hösten 2016 
Markberedd: våren 2017 
Planterad: våren 2017 
Hägn uppsatt: våren 2018 

Kontaktperson/markvärd: PA Karlström, tel 070–20 750 89 eller 010-471 60 06, e-post

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperativ organisation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.