Laddar...
phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Utveckla ditt skogsbruk Skogsbrukscertifiering

Alla vinner på en skogsbrukscertifiering

Sjö, skog, södra
Genom Södra kan du som medlem certifiera ditt skogsbruk. Att certifiera sin skog enligt PEFC och/eller FSC® innebär flera fördelar, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Skogsbrukcertifiering är ett sätt för dig som skogsägare att visa att du bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk. 

Efterfrågan på certifierat virke har ökat stadigt i takt med människors engagemang för hållbart brukande hos både privatpersoner och företag.

Vad innebär skogsbrukscertifiering?

Du som skogsägare skriver under ett avtal där du åtar dig att sköta skogen på ett ansvarsfullt sätt. Det innebär bland annat att du ska:

 • Upprätta och följa en grön skogsbruksplan. (För fastighetsgrupper <20 hektar krävs inte en skogsbruksplan utan det räcker med en enklare karta med information över fastigheten).
 • Avsätta minst 5 procent av den produktiva marken för naturvård
 • Inte avverka skog med höga naturvärden
 • Skog med natur- eller socialavärden, som inte prioriterats för avsättning, brukas med anpassade metoder för att gagna naturvärden och/eller sociala värden.
 • Enbart anlita certifierade entreprenörer
 • Dokumentera dina åtgärder i skogen
 • Vara restriktiv med användningen av främmande träslag
 • Lämna generell hänsyn vid alla åtgärder exv, dödved, högstubbar, naturvärdesträd, kantzoner och hänsynskrävande biotoper
 • Värna löv i landskapet genom minst 5% lövdominerade bestånd och att övriga bestånd har en lövinblandning på minst 10% av stamantalet. 
 • Ha dialog med de som berörs av större skogliga åtgärder
 • Följa lagar, kollektivavtal och praxis på arbetsmarknaden gällande skogsbruk

Regelbundna kontroller i alla led

Södra har en spårbarhetscertifiering som innebär att vi kan följa virkets väg tillbaka till skogen. Att certifieringsreglerna följs kontrolleras kontinuerligt av egna och externa revisorer. 

Skogsbrukscertifiering via Södra

Så här gör du för att certifiera dig genom Södra: 

 • Via länk Certifiera din skog i gula rutan ovan till höger
 • Via din skogsinspektor - hitta kontaktuppgifter här eller använd formuläret Kontakta mig här intill

Titta på film och skogsbrukscertifiering:

Dokument

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.sortDate | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

 

Vi vill göra ditt skogsägande enklare genom tjänster som gör skillnad.

Certifiera din skog

Här kan du själv certifiera ditt skogsbruk.

Du vet väl om att Södra betalar en premie för certifierat virke?

Synpunkter på skogsbrukscertifiering

Har du en fråga eller vill framföra synpunkter angående Södras skogsbrukscertifiering?

Kontakta oss här

Ställningstagande mot korruption

Södra tar avstånd från varje form av korruption, inklusive givande och tagande av muta samt handel med inflytande. Det innebär bland annat att inte ta emot, begära, erbjuda, utlova, bevilja eller på något annat sätt främja betalningar, gåvor eller andra förmåner som har som syfte att påverka mottagarens beslut i en viss riktning. Som medlem i Södra Skogsägarna ekonomisk förenings gruppcertifikat för PEFC och FSC åtar sig den anslutna medlemmen att följa vid var tid gällande standardkrav, däribland att verka mot, samt förebyggande av, alla former av korruption såsom beskrivet ovan.

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

Kontakta mig om skogsbrukscertifiering

Jag vill bli kontaktad via: *

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.