phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Näringspolitik

Näringspolitik

Södra bedriver ett brett näringspolitiskt arbete, från det stadgeenliga uppdraget att värna skogsgårdens många värden till villkoren för våra industriella verksamheter. Den röda tråden i vårt näringspolitiska arbete är att stärka äganderätten och skogsägarnas möjligheter att bruka sin skog under eget ansvar. Utöver engagemanget för skogsgården är Södra aktivt på ett flertal politikområden inom energi, miljötillstånd och miljölagstiftning, återvinning, infrastruktur, transporter och byggande med mera.
Eu-flagga, EU flagga

Aktuellt - EU-val 2024

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet i EU. Då avgörs inte bara sammansättningen av parlamentet, där Sverige har 21 ledamöter, utan indirekt även i vilken riktning EU-kommissionen ska arbeta. Södra engagerar sig i frågan och det behöver du med göra.

Läs mer om EU-valet 2024

Näringslivet en del av demokratin

En stark och trygg äganderätt är en förutsättning för demokratin, rättsstaten och en fungerande marknadsekonomi. Ett starkt och spritt ägande ger ett starkt samhälle och beslutsföra och ansvarstagande medborgare. 

Som verksamhetsutövare berörs vi direkt av politiska beslut. Därför är det viktigt att vi bidrar med synpunkter i de politiska processerna, belyser konsekvenser av förslag och bidrar med konstruktiva vägar framåt. Som ekonomisk förening med en demokratisk struktur är det naturligt med engagemang, öppenhet och dialog. Södra deltar även i konsultationer i EU:s beslutsprocesser och med remissvar till utredningar i Sverige. 

Tillsammans gör vi skillnad  

Partnerskap och samverkan med andra är en nyckel till framgång i det näringspolitiska arbetet. Södra är engagerad i ett flertal samarbeten, som aktiv part. I huvudsak går arbetet ut på att gemensamt analysera och agera för att skogsbrukets och skogsnäringens perspektiv ska nå beslutsfattare. Arbetet sker lokalt såväl som på nationell och internationell nivå. 

Södra samarbetar med LRF Skogsägarna, Mellanskog och Norra Skogsägarna, för att belysa skogsbrukets villkor. Södra är medlem i branschorganisationen Skogsindustrierna och har representation i de olika kommittéer som bevakar och formar gemensamma uppfattningar inom ramen för varje enskilt område. Södra är även medlem i den svenska bioenergiföreningen Svebio. 

Södra är via LRF Skogsägarna med i CEPF som är det europeiska familjeskogsbrukets organisation inom EU och medlem i EPIS, som är en internationell branschorganisation för massaproducenter. Via Skogsindustrierna är Södra även medlem i den europeiska föreningen för skogsfiber- och pappersindustri, CEPI.

Södra är också en aktiv part i samverkansarbete med myndigheter och regioner. 

Kontaktpersoner

Marcus Svensson chef näringspolitiska enheten Södra
Marcus Svensson
Chef för näringspolitiska enheten Telefon: 072-583 45 88
Malin Pettersson näringspolitisk specialist Södra
Malin Pettersson
Näringspolitisk specialist Telefon: 072-248 94 83
Maria Persdotter Isaksson näringspolitisk specialist Södra
Maria Persdotter Isaksson
Näringspolitisk specialist Telefon: 072-583 47 73
Jenny Öhlin, EU-koordinator
Jenny Öhlin
EU-koordinator Telefon: 072-462 35 06

Positionspapper

Är du intresserad av att veta mer om Södras ståndpunkt i olika frågor? 

Läs våra postitionspapper 

Aktuella remisser

Här kan du ta del av Södras yttranden:Pdf:er på remissvar, konsultationer etc.

Läs remisserna här

Branschsamarbeten

Mer om vår samverkan med och deltagande i branschorganisationer:

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.