phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Forum och samarbeten Sponsring

Sponsring

Våra sponsringssamarbeten sker främst på lokal och regional nivå där Södras verksamhet bedrivs. Vi har även centrala engagemang som är rikstäckande och även kan vara internationella. Dessa är vanligtvis av större karaktär och väljs selektivt.

Under 2024 fokuserar vi vår sponsring på orientering, en aktivitet som stimulerar både ung och gammal att röra på sig i skog och mark.

Läs mer här

För framtida förfrågningar hänvisar vi till vårt formulär (se länk här intill). Observera att vi endast återkopplar om vi anser att ett samarbete är aktuellt. 

Sponsring som stärker Södra som samhällsaktör

Vi vill att sponsringen ska:

 • Stärka Södras roll som ansvarstagande samhällsaktör inom breda samhällsgrupper.
 • Stödja marknadsföringen av Södras tjänster och produkter, och Södra som arbetsgivare.
 • Tillföra koncernen mervärden och därmed öka värdet för Södras ägare/medlemmar
 • Innehålla möjlighet till aktiviteter och möten där vi kan möta viktiga intressenter
 • Stärka Södras lokala närvaro där vi är verksamma.

Vad vi sponsrar

All sponsring ska harmoniera med Södras värdegrund som är värdeskapande relationer, långsiktigt agerande. Det betyder att vi tänker långsiktigt när vi går in i olika samarbeten och att dessa ska skapa värden och bygga relationer på olika sätt för Södra.

I första hand sponsrar Södra organisationer eller återkommande evenemang med inriktning på:

 • Projekt och samarbeten för socialt ansvarstagande med koppling till Södras verksamhet.
 • Breda aktiviteter inom samhället där barn och ungdomar prioriteras och där lika behandling, jämställdhet, mångfald och integration är viktiga delar, det kan vara t ex idrott eller kultur.
 • Projekt eller satsningar som månar om det småländska kulturarvet och/eller som har anknytning till Södras verksamhet.
 • Projekt eller satsningar som ökar kännedomen hos allmänheten om skogsbruk och skogsbranschen och vår industri.
 • Verksamhet för ungdomar och som främjar mångfald prioriteras. Likaså prioriteras sponsringsobjekt som geografiskt ligger inom Södras verksamhetsområde, det vill säga Götaland.

Södra sponsrar inte:

 • Religiöst eller politiskt bundna organisationer eller evenemang.
 • Organisationer eller evenemang som strider mot Södras policyer och värderingar eller som sponsras av andra varumärken som strider mot dessa.
 • Enskilda personer.

Relaterade länkar

Ansökan om sponsring

Fyll i vårt formulär

Nyheter

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.