phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Vår historia Människorna Cecilia Rooth – har ökat säkerhetstänket i skogen

Cecilia Rooth – har ökat säkerhetstänket i skogen

Om bilden

Cecilia Rooth, Flakulla, (mitten) har genom åren lärt många skogsägare att hantera motorsåg och röjsåg på ett säkert sätt. På bilden ses Cecilia tillsammans med säkerhetsombuden och Södramedlemmarna Cinna Béen (t v) och Camilla Logarn (t h).

Cecilia höll i den första studiecirkeln för motorsågskörkort som anordnades i Södras regi. 10 kvinnor från det kvinnliga nätverket Grenverket deltog.
– Sedan dess har jag fortsatt arbeta för ökad säkerhet i de sydsvenska skogarna, säger Cecilia. Det har blivit många kurser och utbildningar inom Säker Skog och Vuxenskolan, både som instruktör och examinator.

Intensiva perioder

När Cecilia började som instruktör höll hon i någon eller några kurser per år. Sedan blev det desto fler.
– I perioder har jag jobbat väldigt intensivt med kurserna. Ofta har det varit 3–4 dagar i veckan och så examinering på helgerna.

När säkerhetsutbildningarna startade fanns ett uppdämt behov hos skogsägarna. När lagkravet kom blev efterfrågan ännu större.
– Nu på senare år har det minskat något, men det kommer fortfarande nya skogsägare som vill lära sig arbeta säkert och ergonomiskt. Totalt är vi 12 instruktörer inom Södras område som arbetar med säkerhetsutbildningar.

Inga problem

Även om många kvinnor har utbildat sig, både i renodlade tjejgrupper och i mixade sällskap, så har flertalet deltagare varit män.
– Från början trodde jag kanske att det skulle kunna bli svårt att vara kvinnlig instruktör för män, erkänner Cecilia. Det handlar ändå om att hantera en motorsåg. Men det har gått väldigt lätt. Ibland har jag behövt ha lite skinn på näsan, men när jag har visat vad jag kan så har jag alltid fått deltagarnas förtroende och respekt. Det har genomgående varit jättebra kursdeltagare.

Förhindrat olyckor

Cecilia understryker hur roligt hon tycker att det är att lära ut och få dela med sig av sina kunskaper. Hon känner också att kurserna gjort stor nytta.
– Jag är säker på att vi har förhindrat många olyckor och dumma misstag genom åren, säger hon. Deltagarna får både lära sig att tänka efter innan något ska göras, samt rent tekniskt lära sig hur man ska och inte ska göra för att minska riskerna.

Cecilia är också engagerad i andra typer av kurser och utbildningar. Hemma på Flakulla lär hon studenter från Linnéuniversitetet om ekskog och ekskogsskötsel. Hon sitter också i styrelsen för Ekfrämjandet, en förening som bland annat lär ut hur man sköter lövskog, apterar stora ekstockar, främjar intresset för lövskog samt vårdar ek- och annan ädellövskog.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.