phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Vår historia Skogen Marknaden har styrt sågverkens utveckling

Marknaden har styrt sågverkens utveckling

Södras sågverkshistoria börjar då man 1943 övertog en såg i Hallabro, Blekinge. Produktionen var inte stor, men den motsvarade behoven hos kunderna som fanns i närområdet. Sedan dess har kundkretsen vuxit till att bli världsomspännande.

Efter andra världskriget ökade efterfrågan på trävaror. Haven låg åter öppna och fria, och export var möjlig till både gamla och nya kunder. Många bostäder och andra hus byggdes och virke behövdes. Mer och mer av skogsägarnas timmer i de sydsvenska skogarna kom till användning när sågverken ökade produktionen. Behovet av avsättning för timret har alltid legat bakom satsningarna på sågverk eftersom sågtimmer svarar för den största delen av inkomsten i skogsbruket.

Kapaciteten och produktionen vid sågverken förändrades stadigt, i takt med nya marknadskrav. Små sågverk ersattes av stora med modernare utrustning. Gammal teknik ersattes av ny. Bearbetning och förädling av virket blev vanligare. Artificiell torkning blev standard och Södra installerade efter hand nya torkar som motsvarade kraven som ställdes.

Marknadsanpassade produkter och bra service har självklart varit viktigt för Södras sågverksrörelse genom alla år. I dag är konstruktionsvirke och andra byggvaror det största produktområdet. Förädling har blivit standard: hyvling, torkning, kapning  och hållfasthetssortering. Verksamheten utökades under 2013 även med målning

Milstolpe i sågverkshistorien

När Södras sågverk i Kinda startade 1968 var det en milstolpe i den sydsvenska sågverkshistorien. Det var det första stora sågverk som byggts på mycket lång tid. Här kom ny teknik till användning och bidrog till att utvecklingen tog ett steg framåt.  Södra tog nästa steg 1974 med sågverket i Värö. Det byggdes i anslutning till koncernens massabruk, där gemensamma resurser kunde utnyttjas. 1999 stod sågverket i Mönsterås klart. Även detta låg i anslutning till ett av koncernens massabruk med de fördelar detta medförde. Trävaruproduktionen ökade ännu mer med köpet av Geijerträ 2002 och fyra sågverk.

Kindasågen byggdes 1968 och var en milstople i den svenska sågverkshistorien.

Moderna sågverk och nya marknader

Under 2011 uppförde Södra ett av Europas modernaste sågverk i Värö med en kapacitet på 600 000 kubikmeter på tre skift. Sågverket flyttades från tyska Adelebsen till Värö.  

2016 köpte Södra resterande aktier i brittiska Crown Timber, som är en marknadsledande distributör till den brittiska bygghandeln och träindustrin. Med köpet fick man inte bara en effektiv distributör, utan också tillgång till en omfattande kunskap om marknaden och trender inom bygghandeln i Storbritannien och Irland. Dessutom omfattade affären ett sågverk i Hamina i Finland.

Värösågen byggdes 1974.

Omstruktureringar

I juni 2016 beslutade Södra om ett omstruktureringspaket som innebar nedläggning av barrsågverken i Ramkvilla och Torsås. Ramkvilla lades ner i oktober 2016. Beslut fattades även om att sälja lövsågverket i Djursdala 2017. Södra sågar därmed inte löv längre. Samtidigt fattades beslut om investeringar om 200 miljoner kronor i Långasjö, Värö och Orrefors. Långasjöinvesteringen var genomförd i november 2017.

Värösågen 2017
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.