phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Vår historia Människorna Lars-Eric Åström - yngste ledamoten som blev hedersordförande

Lars-Eric Åström - yngste ledamoten som blev hedersordförande

Lars-Eric Åström
1979 valdes 33-årige Lars-Eric Åström in som den yngste ledamoten någonsin i Södras styrelse. När han lämnade 2010, efter 18 år som ordförande och totalt 31 år i styrelsen, utsågs han till hedersordförande.

Lars-Eric Åström tvekar inte när han får frågan om vilka händelser som varit viktigast i Södras långa historia. Först är det Gösta Edström. Förstås. Utan honom inget Södra.
– Därefter är det att vi lyckades lösa ut staten i januari 1985, säger Lars-Eric. Hade vi inte gjort det hade det knappast funnits något Södra idag. Regeringen som tillträdde 1982 ville egentligen inte sälja statens del av Södra, utan istället slå ihop oss med Assi, NCB och Domänverket. Det hade varit fullständigt förödande för den sydsvenske skogsbonden.

Ny konkurrenslag

En annan milstolpe som Lars-Eric minns är från 1996. Då beslutade Konkurrensverket att förbjuda Södras verksamhet.
– En helt absurd historia som riktade sig mot vår virkeshandel. För att inte bryta mot konkurrenslagen hade vi antingen behövt lägga ned sågverken eller bygga ut och förädla allt sågtimmer i egen regi. För att få politikerna att tänka om bodde jag nästan i riksdagshuset när det här var aktuellt. Till slut blev det en omröstning i riksdagen och en ny konkurrenslag kunde klubbas igenom. Den gav skydd för Södra och liknande föreningar.

Bra argumentation

Inför Sveriges inträde i EU ville regeringen att skogsägarna skulle vara med och betala EU-avgiften med en särskild fastighetsskatt på 0,5 procent av skogsbruksvärdet.
– Det var definitivt inte rimligt att just skogsägare skulle drabbas av en särbeskattning på det sättet, säger Lars-Eric. Det handlade om stora pengar varje år för våra medlemmar, men med bra argumentation lyckades vi få regeringen att dra tillbaka förslaget.

Väntade med Mönsterås

Det var inte bara näringspolitik under Lars-Erics ordförandetid. Bland de strategiska satsningar på framtiden som han minns utmärker sig utbyggnaden av massabruket i Mönsterås.
– Trots stort massavedsöverskott och behov av ökad kapacitet väntade vi in lågkonjunkturen. Många ville komma igång att bygga, men vi höll igen för att pengarna skulle räcka till en ännu konkurrenskraftigare anläggning. Utbyggnaden skedde sedan i två steg där det första gav ytterligare 100 000 ton och det andra 200 000 ton. År 2000 var allt färdigställt och Mönsterås kunde då producera 750 000 ton pappersmassa.

Sedan 2013 är Lars-Eric Åström styrelseordförande i Bergvik Skog. Han håller också igång på den egna fastigheten i Rejmyre i Östergötland, bland annat med plantering och röjning.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.