Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Finansiell information

Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år, varje kvartal och ger ut vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning i mars månad.

Södras delårsrapport juli – december 2021 i korthet:

 • Nettoomsättning 6 999 MSEK (4 925).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 2 495 MSEK (415).
 • Rörelseresultat 2 148 MSEK (93).
 • Rörelsemarginal, 31 % (2).
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 2 119 MSEK (746).

Södras bokslut 2020 i korthet:

 • Nettoomsättning, 20 351 MSEK  (23 183)
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, 2 164 MSEK (3 897)
 • Rörelseresultat, 891 MSEK (2 582)
 • Rörelsemarginal, 2 % (11)
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 646 MSEK  (2 227)
 • Soliditet, 57 % (59)
 • Avkastning på sysselsatt kapital, 2 % (12)

Södra levererar starkt resultat i gynnsam marknad

Se filmen som sammanfattar Södras kvartal 3 2021.

 

Fler finansiella filmer

Kalender

 • Kvartal 4 / Bokslutskommuniké för 2021 publiceras februari 2022
 • Föreningsstämma avseende verksamhetsåret 2021 äger rum 24-25 maj 2022.

2021

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

2020

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

2019

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

2018

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

2017

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

2016

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}
        Nyckeltal
      2020 2019 2018 2017 20161) 2015 2014
    Nettoomsättning, MSEK 20 351 23 183 24 230 20 518 18 482 18 267 17 339
    Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, MSEK 2 164 3 897 5 654 3 009 1 887  3 146 2 552 
    Rörelseresultat, MSEK 891 2 582 4 508 1 917 979  2 162 1 516 
    Avkastning på sysselsatt kapital, % 2 12 24 12 7  17 13 
    Soliditet, % 57 59 59 56 54  62 61 
    Kassaflöde efter investeringar, MSEK 646 2 227 -142 356 -1 581  218 267 
    Vinstdelning, MSEK 598 1 068 1,795 868 602  1 002  553
    Antal anställda 3 141 3 150 3 141 3 402 3 594  3 599 3 524 
    Ansluten medlemsareal 1 000 ha 2 696 2 637 2 591 2 517 2 481  2 440 2 392 
    Virkesvolym, milj. m3fub 17,4 17,1 16,5 15,9 15,0 15,1 15,3
    CO2-fossil produktion, kton 70 70 103 80 99 87 131
    CO2-fossil transporter, kton 227 207 196 191 199 193 210
    Skogstillväxt, m3sk/ha och år 6,4 7,1 6,7 6,9 6,9 6,6 6,9
    Arbetsskador med frånvaro (LTA)2), antal 47 62 77 94 94 75 104
    Arbetsskadefrekvens (LTAR)3) 9 12 15 17 16 13 18
                   
    1) Från och med 2017 har redovisningsprincipen för Södra Cells planerade underhållsstoppändrats så
att kostnaden belastar resultatet aktuellt år istället för att som tidigare tillgångsföras som förbättringsutgift
som sedan skrevs av över tiden fram till nästa underhållsstopp. Jämförelsesiffror som påverkas har endast
omräknats för 2016 medan 2013–2015 är avstämbara mot historiska rapporter.
2) LTA (lost-time-accident): arbetsskada med frånvaro.
3) LTAR (lost-time-accident rate): antal arbetsskador med frånvaro per miljon arbetade timmar.
 
Södra Cell Värö

Lönsam tillväxt för framtiden

 

En lönsam och hållbar tillväxt med innovation i fokus gör oss långsiktigt konkurrenskraftiga på den globala marknaden.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.