phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Finansiell information

Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år, varje kvartal och ger ut vår års- och hållbarhetsredovisning i februari-mars varje år.

Här kan du hämta års- och hållbarhetsredovisningen digitalt:

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Vill du beställa års- och hållbarhetsredovisningen i tryckt form kan du göra det här.

Södras bokslutskommuniké 2022 i korthet:

 • Nettoomsättningen uppgick till 33 367 MSEK (27 060)
 • Rörelseresultatet före av‑ och nedskrivningar uppgick till 9 136 MSEK (6 811)
 • Rörelseresultatet uppgick till 7 805 MSEK (5 316)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 23 procent (20)
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 5 820 MSEK (3 192)
 • Styrelsens förslag till vinstdelning uppgår till 3 243 MSEK

Läs hela bokslutskommunikén här.

Södra gör rekordresultat – 3,2 miljarder föreslås i vinstdelning till medlemmar

Se filmen som sammanfattar Södras bokslut 2022.

Fler finansiella filmer

Kalender

 • Kvartal 4 / Bokslutskommuniké för 2022 publiceras den 16 februari kl 11.
 • Kvartal 1 för 2023 publiceras den 27 april 2023
 • Kvartal 2 för 2023 publiceras den 17 juli 2023
 • Kvartal 3 för 2023 publiceras den 20 oktober 2023
 • Kvartal 4 / Bokslutskommuniké för 2023 publiceras februari 2024

2022

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

2021

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

2020

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

2019

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

2018

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

2017

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

2016

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.