phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Finansiell information

Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år, varje kvartal och ger ut vår års- och hållbarhetsredovisning i februari-mars varje år.

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Södras delårsrapport juli–september 2022 i korthet:

  • Nettoomsättningen uppgick till 8 102 MSEK (6 999).
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 2 815 MSEK (2 495).
  • Rörelseresultatet uppgick till 2 480 MSEK (2 148).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 31 procent (31).
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 2 481 MSEK (2 119).

Läs hela rapporten för tredje kvartalet här.

Södra levererar rekordresultat – men stor osäkerhet kring utvecklingen framåt

Se filmen som sammanfattar Södras tredje kvartal 2022.

Fler finansiella filmer

Kalender

  • Kvartal 3 publiceras den 20 oktober 2022
  • Kvartal 4 / Bokslutskommuniké för 2022 publiceras i februari 2023

2022

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

2021

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

2020

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

2019

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

2018

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

2017

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

2016

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}
        Nyckeltal
      2021 2020 2019 2018 2017 20161) 2015 2014
    Nettoomsättning, MSEK 27 060 20 351 23 183 24 230 20 518 18 482 18 267 17 339
    Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, MSEK 6 811 2 164 3 897 5 654 3 009 1 887  3 146 2 552 
    Rörelseresultat, MSEK 5 316 891 2 582 4 508 1 917 979  2 162 1 516 
    Avkastning på sysselsatt kapital, % 25 2 12 24 12 7  17 13 
    Soliditet, % 63 57 59 59 56 54  62 61 
    Kassaflöde efter investeringar, MSEK 3 192 646 2 227 -142 356 -1 581  218 267 
    Vinstdelning, MSEK 2 239 598 1 068 1,795 868 602  1 002  553
    Antal anställda 3 124 3 141 3 150 3 141 3 402 3 594  3 599 3 524 
    Ansluten medlemsareal, miljoner ha 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2 481  2 440 2 392 
    Positiv klimateffekt4), Mton CO2e 14,5 12,3 10,8 9,9 - - - -
    Virkesvolym, milj. m3fub 18,0 17,4 17,1 16,5 15,9 15,0 15,1 15,3
    Skogstillväxt, m3sk/ha och år 6,8 6,4 7,1 6,7 6,9 6,9 6,6 6,9
    Arbetsskador med frånvaro (LTA)2), antal 16 47 62 77 94 94 75 104
    Arbetsskadefrekvens (LTAR)3) 11 9 12 15 17 16 13 18
                     
    1) Från och med 2017 har redovisningsprincipen för Södra Cells planerade underhållsstoppändrats så
att kostnaden belastar resultatet aktuellt år istället för att som tidigare tillgångsföras som förbättringsutgift
som sedan skrevs av över tiden fram till nästa underhållsstopp. Jämförelsesiffror som påverkas har endast
omräknats för 2016 medan 2013–2015 är avstämbara mot historiska rapporter.
2) LTA (lost-time-accident): arbetsskada med frånvaro.
3) LTAR (lost-time-accident rate): antal arbetsskador med frånvaro per miljon arbetade timmar.
4) CO2e=koldioxidekvivalenter. Data för 2017–2019 har tagits fram med en annan redovisningsprincip jämfört med 2020–2021 som innebär en avgränsning avseende vilka utsläpp av fossila växthusgaser som har inkluderats.
 
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.