phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Finansiell information

Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år, varje kvartal och ger ut vår års- och hållbarhetsredovisning i februari-mars varje år. Års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 publiceras inom kort.

2023 i korthet:

 • Nettoomsättningen uppgick till 28 896 MSEK (33 367)
 • Rörelseresultatet före av‑ och nedskrivningar uppgick till 3 677 MSEK (9 136)
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 226 MSEK (7 805)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8 procent (23)
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 79 MSEK (5 820)
 • Styrelsens förslag till vinstdelning uppgår till 1 474 MSEK

Fjärde kvartalet 2023 i korthet:

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 028 MSEK (8 147)
 • Rörelseresultatet före av‑ och nedskrivningar uppgick till 676 MSEK (1 368)
 • Rörelseresultatet uppgick till 267 MSEK (1 026)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4 procent (13)
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till −1 709 MSEK (−164)

Läs hela bokslutskommunikén här.

Södra levererar ett stabilt resultat i en utmanande tid

Se filmen som sammanfattar Södras 2023.

Fler finansiella filmer

Kalender

 • Kvartal 4 / Bokslutskommuniké för 2023 publiceras 16 februari 2024 kl 11.
 • Kvartal 1 för 2024 publiceras den 24 april.
 • Kvartal 2 för 2024 publiceras den 25 juli.
 • Kvartal 3 för 2024 publiceras den 28 oktober.
 • Kvartal 4 / Bokslutskommuniké för 2024 publiceras i februari 2025

2023

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

2022

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

2021

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

2020

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

2019

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

2018

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

2017

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

2016

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.