Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Finansiell information

Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år, varje kvartal och ger ut vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning i mars månad.

Södras delårsrapport juli – september 2020 i korthet:

  • Nettoomsättning, 4 925 MSEK  (5 391)
  • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, 415 MSEK (858)
  • Rörelseresultat, 93 MSEK  (512)
  • Rörelsemarginal, 2 % (9)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 746 MSEK  (894)
  • Soliditet, 57 % (58)
  • Avkastning på sysselsatt kapital, 3 % (16)

Södra levererar stabilt resultat i rådande marknadsläge

Se filmen som sammanfattar Södras tredje kvartal 2020.

 

Fler finansiella filmer

Kalender

April 2020:

Kvartal 1 för 2020 publiceras 23 april.

Juni 2020:

Föreningsstämma avseende verksamhetsåret 2019 äger rum 3 juni 2020.

Juli 2020:

Kvartal 2 för 2020 publiceras 16 juli.

Oktober 2020:

Kvartal 3 för 2020 publiceras 22 oktober.

Februari 2021:

Kvartal 4 för 2020/Bokslutskommuniké och Årsredovisning publiceras  i februari 2021.

2020

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades

2019

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades

2018

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades

2017

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades

2016

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
        Nyckeltal
      2019 2018 2017 20161) 2015 2014
    Nettoomsättning, MSEK 23 183 24 230 20 518 18 482 18 267 17 339
    Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, MSEK 3 897 5 654 3 009 1 887  3 146 2 552 
    Rörelseresultat, MSEK 2 582 4 508 1 917 979  2 162 1 516 
    Avkastning på sysselsatt kapital, % 12 24 12 7  17 13 
    Soliditet, % 59 59 56 54  62 61 
    Kassaflöde efter investeringar, MSEK 2 227 -142 356 -1 581  218 267 
    Vinstdelning, MSEK 1 068 1,795 868 602  1 002  553
    Antal anställda 3 150 3 141 3 402 3 594  3 599 3 524 
    Ansluten medlemsareal 1 000 ha   2 591 2 517 2 481  2 440 2 392 
    Virkesvolym, milj. m3fub   16,5 15,9 15,0 15,1 15,3
    CO2-fossil produktion, kton 70 103 80 99 87 131
    CO2-fossil transporter, kton 207 196 191 199 193 210
    Skogstillväxt, m3sk/ha och år 7,1 6,7 6,9 6,9 6,6 6,9
    Arbetsskador med frånvaro (LTA)2), antal 62 77 94 94 75 104
    Arbetsskadefrekvens (LTAR)3) 12 15 17 16 13 18
                 
    1) Från och med 2017 har redovisningsprincipen för Södra Cells planerade underhållsstoppändrats så
att kostnaden belastar resultatet aktuellt år istället för att som tidigare tillgångsföras som förbättringsutgift
som sedan skrevs av över tiden fram till nästa underhållsstopp. Jämförelsesiffror som påverkas har endast
omräknats för 2016 medan 2013–2015 är avstämbara mot historiska rapporter.
2) LTA (lost-time-accident): arbetsskada med frånvaro.
3) LTAR (lost-time-accident rate): antal arbetsskador med frånvaro per miljon arbetade timmar.
 

Lönsam tillväxt för framtiden

 

En lönsam och hållbar tillväxt med innovation i fokus gör oss långsiktigt konkurrenskraftiga på den globala marknaden.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.