phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Föreningsstyrning Styrelse och ledning

Styrelse och ledning

Södras styrelse utses av föreningsstämman och består av upp till 13 ordinarie ledamöter. Koncernledningen består av vd, affärsområdeschefer och funktionschefer.

Södras styrelse

Södras styrelse utses av den årliga föreningsstämman. Styrelsen ska bestå av 10 till 13 ordinarie ledamöter, varav sju till tio ledamöter väljs av föreningsstämman och tre utses av arebetstagarna. 

Av de stämmovalda styrelseledamöterna ska mins två tredjedelar vara medlemmar i föreningen och styrelsens sammantagna kompetens ska svara mot föreningens behov. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen.

 

Magnus Hall Ordförande i Södras styrelse

Magnus Hall 

Ordförande. Född: 1959 

Ledamot i styrelsen sedan 2020. Mandattiden utgår 2024. Tidigare koncernchef i Vattenfall. Ordförande i Höganäs AB, mediekoncernen NTM samt Göta Kanal-bolaget.  

Skogsinnehav: 65,5 ha produktiv skogsmark. 
Totalt insatskapital i Södra: 1 169 441 kronor. 

Paul Christensson Vice ordförande i Södras styrelse

Paul Christensson 

Vice ordförande. Född 1959 

Ledamot i styrelsen 2010. Mandattiden utgår 2024. Vice ordförande LRF:s förbundsstyrelse samt ordförande LRF Skogsägarna. 

Skogsinnehav: 230 ha produktiv skogsmark (delägd 50 procent).  
Totalt insatskapital i Södra: 750 951 kronor. 

Kristina Alsér Ledamot i Södras styrelse

Kristina Alsér 

Född: 1956 

Ledamot i styrelsen 2020. Mandattiden utgår 2024. Delägare och ordförande i Mercatus. Styrelseordförande i Tillväxtverket. Styrelseledamot i Familjen Kamprads Stiftelse. Leder Linnéuniversitetets externa råd för donationer och ökad samverkan mellan näringsliv och akademi.  

Skogsinnehav: 31 ha produktiv skogsmark. 
Totalt insatskapital i Södra:  218 000 kronor. 

Hans Berggren Ledamot i Södras styrelse

Hans Berggren 

Född: 1956 

Ledamot i styrelsen 2015. Mandattiden utgår 2024. Agronom. Tidigare vd och koncernchef för Sveriges Stärkelseproducenter ekonomisk förening. Styrelseordförande SolEdits AB samt styrelseledamot SLU Holding.  

Skogsinnehav: 730 ha produktiv skogsmark (delägd 25 procent). 
Totalt insatskapital i Södra: 346 430 kronor.   

Pål Börjesson Ledamot i Södras styrelse

Pål Börjesson 

Född: 1962

Ledamot i styrelsen 2017. Mandattiden utgår 2024. Agronom och professor i miljö- och energisystem vid Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet. Ledamot i KSLA.

Skogsinnehav: 126 ha produktiv skogsmark.
Totalt insatskapital i Södra: 1 417  308 kronor. 

Hannele Arvonen Ledamot i Södras styrelse

Hannele Arvonen

Född: 1966

Ledamot i Södras styrelse 2022. Mandattiden utgår 2024. Vd och delägare på Flooré AB, ett tillväxtbolag inom byggmaterial. Har 30 års erfarenhet inom skog och skogsindustri genom ledande befattningar på Holmen och Metsä Board samt som vd på Sveaskog och Setra Group.

Skogsinnehav: 0 ha

Totalt insatskapital i Södra: 0

Carina Olson Ledamot i Södras styrelse

Carina Olson

Född: 1965

Ledamot i Södras styrelse 2022. Mandattiden utgår 2024. Är sedan 2019 vd och koncernchef på Praktikertjänst, Sveriges största vårdbolag. Har 15 års erfarenhet från olika ledande befattningar inom Södra, däribland som finansdirektör.

Skogsinnehav: 0 ha

Totalt instskapital i Södra: 0

Mikaela Johnsson Ledamot i Södras styrelse

Mikaela Johnsson

Född: 1982

Ledamot i Södras styrelse 2022. Mandattiden utgår 2024. Lantmästare och ledamot i LRF:s riksförbundsstyrelse sedan 2019, där hon sitter i finans- och revisionsutskottet. Äger och driver tillsammans med sin man en lant- och skogsbruksfastighet i Ljungby kommun.

Skogsinnehav: 450 ha produktiv skogsmark (delägd 50 procent). 
Totalt insatskapital i Södra: 4507 kronor.   

Mats Sandgren Ledamot i Södras styrelse

Mats Sandgren 

Född: 1955

Ledamot i Södras styrelse 2019. Mandattiden utgår 2024. Jägmästare. Ordförande i Föreningen Skogen. Ledamot i Linneuniversitets styrelse och ledamot i KSLA.

Skogsinnehav: 375 ha produktiv skogsmark.
Totalt insatskapital i Södra: 0 

Pontus Johansson Suppleant i Södras styrelse

Pontus Johansson 

Född: 1980

Ordinarie i styrelsen sedan 2017. Arbetstagarrepresentant för LO. Klubbordförande i GS vid Södra Wood Mönsterås. Ledamot i Södras koncernråd. 

Skogsinnehav: 0 ha 
Totalt insatskapital i Södra: 0

Ann-Sofi Petersson Ordinarie arbetstagarrepresentant i styrelsen

Ann-Sofi Petersson

Född: 1974

Ordinarie i styrelsen. Arbetstagarrepresentant för LO. Ordförande i Pappers avd 34 sedan 8 år tillbaka. Anställd i Södra sedan 31 år tillbaka. Nuvarande befattning: processtekniker på massasidan vid Södra Cell Mörrum.

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

 

Teddy Hedlund Suppleant i Södras styrelse

Teddy Hedlund 

Född: 1968

Ordinarie i styrelsen. Arbetstagarrepresentant för PTK. Ordförande i Unionen vid Södras huvudkontor. Ledamot i Unionens branschdelegation Industriarbetsgivarna. Ledamot i Södras koncernråd. Arbetar som Kultur- och säkerhetsledare inom programmet Effektivitet i världsklass.

Skogsinnehav: 0 ha

Totalt insatskapital i Södra: 0

Patrik Birgersson Suppleant i Södra styrelse

Patrik Birgersson

Född: 1970

Suppleant i styrelsen 2023. Arbetstagarrepresentant för LO. Klubbordförande i GS vid Södra Wood/Innovation Värö. Ledamot i Södras koncernråd. 

Skogsinnehav:  0

Totalt insatskapital i Södra: 0

 

Peter Tärnberg Suppleant i Södras styrelse

Peter Tärnberg 

Född: 1965

Suppleant i styrelsen 2018. Arbetstagarrepresentant för LO.  

Ordförande för Pappers avdelning 9 vid Södra Cell Värö. Ordförande för Stiftelsen Skåregärde, förvaltning av skogsmark åt medlemmarna i Pappers avdelning 9. 

Skogsinnehav:  74,5 ha *1
Totalt insatskapital i Södra: 265 637 kronor. *1

*1, Ordförande för Stiftelsen Skårgärde

Robert Andersson Suppleant i Södras styrelse

 

Robert Andersson

Suppleant i styrelsen. Arbetstagarrepresentat för PTK.

 

Södras koncernledning

Södras koncernledning består av vd, affärsområdeschefer och funktionschefer och träffas normalt en gång i månaden. Återkommande frågor på dagordningen är hälsa och säkerhet, ekonomi och marknad.

Vid kvartalsvisa möten sker fördjupade genomgångar av främst affärsområdenas utveckling. Vd ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.  

Lotta Lyrå vd och koncernchef

Lotta Lyrå

Vd och koncernchef. Född 1975

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Anställd 2020. Ingår i ledningsgruppen sedan 2020.

Tidigare erfarenheter: McKinsey, ledande befattningar på Södra och inom IKEA-gruppen och senast vd och koncernchef för Clas Ohlson.

Övriga uppdrag: Ledamot i Skogsindustrierna.

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

Magnus Örnberg ekonomi- och finansdirektör
Södras föreningsstämma 31 maj 2023 i Lund

Magnus Örnberg

Ekonomi- och finansdirektör. 

Handelshögskolan i Stockholm. Anställd 2023. Ingår i ledningsgruppen sedan 2023.

Tidigare erfarenheter: CFO på SAS och motsvarande roller på Saab och ABB.

Skogsinnehav
Totalt insatskapital i Södra

Caroline Leifson VD-assistent

Caroline Leifson

Sekreterare och vd­-assistent. Född 1972.

Anställd 2021.

Tidigare erfarenheter: Mångårig erfarenhet som administratör och gruppchef på PwC. Tidigare anställd inom hotellbranschen, Nordic Choice Hotels.

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

Peter Karlsson affärsområdeschef Södra Skog

Peter Karlsson

Affärsområdeschef Södra Skog. Född 1976.

MBA. Anställd 2016.  Ingår i ledningsgruppen sedan 2019.

Tidigare erfarenheter: Olika befattningar inom Södra, bland annat ekonomi- och finansdirektör, chef för Södra Interiör, CFO Elajo Invest samt ledande ekonomibefattningar inom tillverkningsindustrin.

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

Magnus Björkman affärsområdeschef Södra Cell

Magnus Björkman

Affärsområdeschef Södra Cell. Född 1964

Civilingenjör och MBA ingår i ledningsgruppen från och med 2019

Tidigare erfarenheter: Jobbat med försörjningsfrågor av vätskekartong på Tetra Pak International i Lund. Olika produktionsbefattningar och vd på StoraEnso Nymölla AB. Platschef på Södra Cell Mörrum och marknadschef på Södra Cell.

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

 

Marcus Åsgärde  affärsområdeschef Södra Wood

Marcus Åsgärde

Affärsområdeschef Södra Wood. Född 1977.

Civilingenjör från Chalmers i Göteborg och MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Ingår i ledningsgruppen sedan 2023.

Tidigare erfarenheter:  Mångårig erfarenhet från flertalet roller och affärsområden inom Södra, däribland platschef för Södra Cell Värö samt Södra Wood Värö.

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

Catrin Gustavsson affärsområdeschef Södra Innovation

Catrin Gustavsson

Affärsområdeschef Innovation. Född 1970.

Teknologie doktor i massateknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, civilingenjör i kemiteknik, Chalmers Tekniska Högskola. Anställd 2014. Ingår i ledningsgruppen sedan 2017.

Tidigare erfarenheter: Bland annat processteknisk chef Södra Cell Värö, produktionschef BillerudKorsnäs Gruvöns bruk, laboratoriechef Kvaerner Pulping och forskningsingenjör Stora Enso.

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

Malin Nordin strategichef

Malin Nordin

Strategi- och kommunikationschef. Född 1976.

Miljö- och kemiexamen.
Anställd 2021. Ingår i ledningsgruppen sedan 2021.

Tidigare erfarenheter: Olika ledande befattningar under 20 år inom Ikea-gruppen, bland annat inom global affärsutveckling och Ikea-koncernens cirkulära inriktning och mål.

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

Henrik Andersson Medlemschef

Henrik Andersson

Medlemschef. Född 1969.

Jägmästare, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå och Ludwig Maximilian Universität, München. Anställd 2021 och ingår i ledningsgruppen sedan 2021.

Tidigare erfarenheter: Sågverkschef och platschef, Kährs i Nybro. Affärsområdeschef för sågverk, komponent och möbelfabriker, IKEA Industry och senast Divisionschef Solid Wood, IKEA Industry.

Skogsinnehav: 170 ha produktiv skogsmark
Totalt insatskapital i Södra: 47 000 kr

Mattias Johansson Chefsjurist och adminstrativ direktör

Mattias Johansson

Chefsjurist och administrativ direktör. Född 1972.

Jur kand, MBA och Master of Laws, London School of Economics and Political Science. Anställd 2007. Ingår i ledningsgruppen sedan 2007.

Tidigare erfarenheter: Bland annat bolagsjurist Saab AB, och ABB Financial Services AB.

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

Stewen Nilsson chef operationell effektivitet

Stewen Nilsson

Chef Operational Excellence. Född 1966.

MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Ingår i ledningsgruppen sedan 2021.

Tidigare erfarenheter: Ledande befattningar på Stora Enso, Baxter, Södra och inom IKEA-gruppen och senast Produktions Direktör Södra Wood.

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

Isabella Wärvik HR-direktör

Isabella Wärvik

HR-direktör. Född 1982.

Personalvetare, HR-utbildning med inriktning mot organisationspsykologi. Anställd 2022. Ingår i ledningsgruppen sedan 2022.

Tidigare erfarenheter: Arbeten inom HR, främst med ledarskaps- och organisationsutveckling, bland annat inom HK Scan och Ballingslöv AB.

Skogsinnehav: 0 ha.
Totalt insatskapital i Södra: 0.

Södras revisorer

Södras revisorer utses av föreningsstämman. Revisorernas uppdrag är att granska Års- och hållbarhetsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens arbete.


Läs mer

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.