phone local_post_office
account_circle Logga in som close

Med världen som marknad

Södra är en stor skogsindustrikoncern som skapar produkter och tjänster för en global marknad och bidrar till tillväxten i svensk ekonomi. Vi har kontroll över hela värdekedjan från frö till kund och verkar för en hållbar utveckling i alla led. Vi satsar också strategiskt på innovation för att utveckla nya hållbara och klimatsmarta produkter baserade på den förnybara skogsråvaran.

Skogsbruk i generationer

Som medlem i Södra är du både skogsägare och delägare i en skogsindustrikoncern. Och du är i gott sällskap. Södra är en ekonomisk förening med 52 000 medlemmar med skogsfastigheter över hela södra Sverige. Alla bidrar till verksamheten, påverkar framtiden, delar på vinsten och hjälps åt att skapa de bästa förutsättningarna för ett långsiktigt och hållbart skogsbruk. Ett skogsbruk som alla vinner på.

Våra hållbara produkter

Träprodukter och pappersmassa har i generationer hjälpt till att bygga vårt lands välstånd. Idag fortsätter vi att förfina skogens produkter, men vi upptäcker samtidigt nya, spännande användningsområden för den förnybara råvaran. Byggsystem, biodrivmedel och dissolvingmassa är några exempel. Vi tar vara på hela trädet. Och ser till att det sker på ett sätt som gör största möjliga nytta för alla.

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.