Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Våra verksamheter

Internationell skogsindustrikoncern som ägs av 53.000 skogsägare

skogsbild
Södra är en skogsindustrikoncern som förädlar de 53.000 ägarnas skogsråvara till förnybara, klimatsmarta produkter som exporteras till en internationell marknad.

I Södras verksamheter tas hela trädet tillvara, även grenar och toppar. Skogsråvaran förädlas till pappers- och textilmassa, men också sågade trävaror, korslimmat trä och förädlade trävaror för husbyggnation samt energiprodukter och råvara till biodrivmedel. Södra är ett exportföretag med stark finansiell ställning. Både massaproduktionen och sågverksrörelsen är bland de största i Europa och produkterna säljs främst på internationella marknader. 

Klimatsmarta produkter och förnybar energi

Södra har kontroll över hela värdekedjan från frö till kund och verkar för en hållbar utveckling i alla led. Södras produkter kan i många fall konkurrera med och ersätta plast, olja och andra fossila material och energislag som har större negativ klimatpåverkan. Produktionsprocesserna genererar ett betydande överskott av förnybar energi som säljs till el- och fjärrvärmenät.

Vi satsar också strategiskt på innovation för att utveckla nya hållbara och klimatsmarta produkter baserade på den förnybara skogsråvaran. Dessutom arbetar vi medvetet med att introducera digitala lösningar i alla delar av verksamheten, med allt från appar och drönare som underlättar skogsbruket, till automatiserade och uppkopplade industrier samt digitala kunderbjudanden. 

Organiserat i tre affärsområden

Södra har tre affärsområden: Södra Skog, Södra Cell och Södra Wood.

Södra Skog

Södra Skog köper in skogsråvara från medlemmarna och levererar den till Södras industrier. Södra Skog bedriver även extern handel med virke. Inom detta affärsområde arbetar Södra även med att utveckla det digitala precisionsskogsbruket och inte minst med skogliga tjänster. Vi sköter på uppdrag medlemsskogar från plantering och skogsvård till föryngringsavverkning. Verksamheten är lokalt förankrad i 19 verksamhetsområden och 36 skogsbruksområden.

Södra Wood

Södra Woods verksamhet omfattar sågade trävaror och byggsystem. Vid egna sågverk och hyvlerier produceras sågade och hyvlade byggprodukter. Vid anläggningen i Värö produceras även korslimmat trä. Södra Wood erbjuder också pellets, kutterspån och andra biprodukter.

Södra Cell

Södra Cell är med sina massabruk i Värö, Mörrum och Mönsterås en världsledande producent av marknadsmassa. Den största delen av produktionen utgörs av pappersmassa (även så kallad barrsulfatmassa, men även lövmassa tillverkas). Vid massabruket i Mörrum tillverkas dessutom textilmassa. Södra Cell är en betydande producent och leverantör även av biobränslen, grön el, fjärrvärme och råvara för biodrivmedel.

Dotterföretag inom trähus och energibranschen

Södra har även några dotter- och intresseföretag vars verksamheter är i linje med Södras strategi för hållbar innovation och som möjliggör en grön omställning av samhället. Här ingår Trivselhus, som är en av Sveriges största hustillverkare, men också verksamheter inom förnybar energi och drivmedel.

Trivselhus AB

Södras dotterföretag Trivselhus är en av Sveriges största hustillverkare och säljer bland annat premiumvillor under varumärket Trivselhus och Svanenmärkta villor under varumärket Movehome. Genom konceptet ”Bygg online” kan husköpare forma sitt personliga hus på webben och få pris direkt. Leveranserna av bostäder sker nästan uteslutande i totalentreprenadform och 2019 tilldelades Trivselhus priset som ”Årets Nollfelsaktör” av bransch­ organisationen Gar­Bo för sitt arbete med att leverera felfria hus till slutkunder vid slutbesiktningar.

Genom eget markbolag samarbetar Trivselhus med markägare för exploatering av råmark till färdig byggklar mark. Företaget har drygt 25 försäljningskontor från Malmö i söder till Luleå i norr och är även representerat i Storbritannien. Trivselhus har i dagsläget cirka 200 anställda. År 2019 levererade företaget 285 bostäder, omsatte 1,2 miljarder SEK och uppnådde ett rörelseresultat på –57 MSEK (1), mestadels beroende på en vikande marknad. 

SödraVind AB

Genom dotterbolaget Södra Vind äger Södra sex vindkraftverk i direkt anslutning till massabruket i Mönsterås. Under 2019 producerade vindkraftverken 32 GWh (30).

Södra medlemsel AB

Södras massabruk är självförsörjande på el och producerar dessutom ett överskott av grön el. Genom dotterbolaget Södra Medlemsel erbjuder Södra sina medlemmar, anställda och samarbetspartners att köpa grön el från massabruken och vindkraftverken. Under 2019 uppgick antalet kunder till 5 367 och försäljningsvolymen till 82 GWh (83).

Sunpine AB

SunPine är ett världsledande bioraffinaderi där Södra äger 25 procent. Företaget framställer andra generationens förnybara drivmedel ur råtallolja, en restprodukt vid massatillverkning. Ur råtallolja utvinner SunPine även bioolja, ett alternativ till fossila eldningsoljor för industrin, samt harts som används vid tillverkning av tryckfärg och lim.  Under 2019 producerade SunPine 89 tusen ton råtalldiesel och 19 tusen ton harts. Övriga delägare i SunPine är Preem, Sveaskog och Lawter.

Södra Silva Holdning AB

Det helägda dotterföretaget Södra Silva Holding AB äger 49 procent av verksamheten i Silva Green Fuel, resterande 51 procent ägs av norska Statkraft. Silva Green Fuels uppdrag är att hitta en kostnadseffektiv teknologi för lönsam storskalig produktion av andra generationens biodrivmedel baserat på skogsråvara. De båda intressenterna satsar tillsammans på en demoanläggning i norska Tofte som kommer få en produktionskapacitet på cirka 4 000 liter biodrivmedel per dag. Projektering och upphandling har utförts för att kunna börja bygga processanläggningen 2020 och starta produktionen 2021.

Snabba fakta 2019

  • Virkesvolymen var 17,1 miljoner m3fub (fastkubikmeter under bark).
  • Södras omsättning uppgick till drygt 23 miljarder SEK.
  • Antalet anställda var 3.150.

Nyheter

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.