phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Våra verksamheter

Internationell skogsindustrikoncern som ägs av 52 000 skogsägare

skogsbild
Södra är en skogsindustrikoncern som förädlar de 52 000 ägarnas skogsråvara till förnybara, klimatsmarta produkter som exporteras till en internationell marknad.

I Södras verksamheter tas hela trädet tillvara, även grenar och toppar. Skogsråvaran förädlas till pappers- och textilmassa, men också sågade trävaror, korslimmat trä och förädlade trävaror för husbyggnation samt energiprodukter och råvara till biodrivmedel. Södra är ett exportföretag med stark finansiell ställning. Både massaproduktionen och sågverksrörelsen är bland de största i Europa och produkterna säljs främst på internationella marknader. 

Klimatsmarta produkter och förnybar energi

Södra har kontroll över hela värdekedjan från frö till kund och verkar för en hållbar utveckling i alla led. Södras produkter kan i många fall konkurrera med och ersätta plast, olja och andra fossila material och energislag som har större negativ klimatpåverkan. Produktionsprocesserna genererar ett betydande överskott av förnybar energi som säljs till el- och fjärrvärmenät.

Vi satsar också strategiskt på innovation för att utveckla nya hållbara och klimatsmarta produkter baserade på den förnybara skogsråvaran. Dessutom arbetar vi medvetet med att introducera digitala lösningar i alla delar av verksamheten, med allt från appar och drönare som underlättar skogsbruket, till automatiserade och uppkopplade industrier samt digitala kunderbjudanden. 

Organiserat i fyra affärsområden

Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Wood och Södra Innovation.

Södra Skog

Södra Skog köper in skogsråvara från medlemmarna och levererar den till Södras industrier. Södra Skog bedriver även extern handel med virke. Inom detta affärsområde arbetar Södra även med att utveckla det digitala precisionsskogsbruket och inte minst med skogliga tjänster. Vi sköter på uppdrag medlemsskogar från plantering och skogsvård till föryngringsavverkning. Verksamheten är lokalt förankrad i 19 verksamhetsområden och 36 skogsbruksområden.

Södra Wood

Södra Woods verksamhet omfattar sågade trävaror. Vid egna sågverk och hyvlerier produceras sågade och hyvlade byggprodukter. Södra Wood erbjuder också pellets, kutterspån och andra biprodukter.

Södra Cell

Södra Cell är med sina massabruk i Värö, Mörrum och Mönsterås en världsledande producent av marknadsmassa. Den största delen av produktionen utgörs av pappersmassa (även så kallad barrsulfatmassa, men även lövmassa tillverkas). Vid massabruket i Mörrum tillverkas dessutom textilmassa. Södra Cell är en betydande producent och leverantör även av biobränslen, grön el, fjärrvärme och råvara för biodrivmedel.

Södra Innovation

Södra Innovation leder arbetet med att kommersialisering och affärsutveckling inom Södra. Affärsområdet främjar bland annat innovation inom tillväxtsatsningar, att utveckla Södras dotterbolag och att bygga nya partnerskap. Arbetet sker i nära samarbete med tre övriga affärsområden och fokuserar på att kommersialisera fler produkter med tydlig marknadspotential, som träkonstruktionslösningar och bioraffinaderiprodukter. Ett exempel är anläggningen i Värö som producerar korslimmat trä.

Dotterföretag inom energibranschen

Södra har även några dotter- och intresseföretag vars verksamheter är i linje med Södras strategi för hållbar innovation och som möjliggör en grön omställning av samhället. Här ingår verksamheter inom förnybar energi och drivmedel.

Södra medlemsel AB

Södras massabruk är självförsörjande på el och producerar dessutom ett överskott av grön el. Genom dotterbolaget Södra Medlemsel erbjuder Södra sina medlemmar, anställda och samarbetspartners att köpa grön el från massabruken och vindkraftverken.

Sunpine AB

SunPine är ett världsledande bioraffinaderi där Södra äger 25 procent. Företaget framställer andra generationens förnybara drivmedel ur råtallolja, en restprodukt vid massatillverkning. Ur råtallolja utvinner SunPine även bioolja, ett alternativ till fossila eldningsoljor för industrin, samt harts som används vid tillverkning av tryckfärg och lim.

Snabba fakta 2020

  • Virkesvolymen var 17,4 miljoner m3fub (fastkubikmeter under bark).
  • Södras omsättning uppgick till drygt 20 miljarder SEK.
  • Antalet anställda var 3.141.

Nyheter

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.