phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Forum och samarbeten Samhällsutveckling Södra stödjer Vi-skogen

Södra stödjer Vi-skogen

Vi-skogen planterar träd som hjälper människor i östra Afrika att ta sig ur fattigdom. Genom att odla träd tillsammans med grödor i jordbruket kan familjer tjäna pengar nog att investera för framtiden. Träden har också en viktig roll för klimatet.

Om Vi-skogen

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur. När det kommer till fattigdomsbekämpningen i östra Afrika är träd ett fantastiskt verktyg. Träd gör att livlösa jordåkrar återfår sin naturliga bördighet. Träd skyddar mot erosion och brännande sol. Träd ger frukter, näring och mat på borden. Träd används som byggmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter.

Läs mer om Vi-skogens arbete

Träden förbättrar klimatet och ger människor förutsättning för ett bättre liv

 
Saidats gård grönskar

Fotograf: Linda Andersson
Person på bilden: Saidat Nakayinga

”När Vi-skogen första gången besökte vår by så fick jag höra talas om trädplantering och vedsnåla spisar. Det gillade jag. Nu när vi planterat träd på gården och har byggt den nya spisen så är det enklare för mig.”

Kullarna runt Mpigi i Uganda står tomma. För åtta år sedan började man avverka träd i området. För den enskilde bonden betyder träden skillnaden mellan att gå hungrig och att kunna äta sig mätt. 

Men på Saidat Nakayingas gård grönskar det. Här skuggar mangoträdens kraftiga kronor den mognande majsen, samtidigt som de förser familjen med näringsrik frukt. Raderna med grön calliandra ger foder till korna och hindrar jorden att försvinna från åkrarna. Och skogsdungen med de nyligen planterade 30 mahognyträden stretar sig långsamt högre för att så småningom ge ved och timmer till gården.

Förändringen kom när Saidats familj blev medlemmar i byns bondegrupp, som stöds av Vi-skogen.

”Vi-skogen lärde oss hur vi bäst tar hand om jorden och vi började med gödning från djuren och komposten. Nu är jorden mycket bördigare och vi får bra skördar. Idag behöver vi inte köpa någon mat alls, det räcker även när det är torka.”

Nya jordbruksmetoder slår rot på familjen Mugas gård

Fotograf: Amunga Eshuchi.
Personer på bilden: Benta Muga  och John Oruko

”Vi kommer att organisera hela fältet. På baksidan kommer vi ha en rad med grevilleaträd. Träden delar fältet och håller marken på plats. På kanterna kommer vi låta gräs växa som blir foder till djuren. På framsidan odlar vi bönor och majs.”

Benta Muga och John Oruka bor i Kadie i Kenya. Området är torrt och det finns inte längre några träd. För att råda bot på detta, började familjen att arbeta med Vi-skogen för några år sedan. Tack vare utbildning och stöd har de nu sin egen plantskola.

De har lärt oss hur träd förhindrar jorderosion, hur kompostering fungerar, hur man planterar bananer på bästa sätt och hur kaffeplantor bör tas om hand. Och mycket mer.

Nya träd kan ses på gården och kompost runt kaffeträd visar att nya jordbruksmetoder har slagit rot. Det har blivit möjligt genom hårt arbete, stöd från Vi-skogen och jämställdhet i familjen.

”Jag vill ge våra barn utbildning upp till högsta nivå, och jag ska betala för det med inkomsterna från gården, säger Benta.”

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.