phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Vår historia Människorna Verkställande direktörer och ordföranden

Verkställande direktörer och ordföranden

Björn Hyltén-Cavallius
Södra har haft många styrelseordföranden och verkställande direktörer genom åren. Södras grundare Gösta Edström var både vd och senare ordförande under flera år.

Verkställande direktörer

Verkställnade direktörer sedan starten av Sydöstra Sveriges Skogsägareföreningars Förbund 1938.

2020 - Lotta Lyrå

Lotta Lyrå tillträder som vd i Q4 2020.

Peter Karlsson

2020 Peter Karlsson, tf

Peter Karlsson utsågs till tf vd 2020.

2012-2020 Lars Idermark

Under Lars Idermarks ledning infördes en koncernstrategi för att göra Södra till en värdeskapande och sammanhållen koncern med lönsam tillväxt. Efter styrelsebeslut 2014 genomfördes miljardinvesteringar i Södras massabruk som resulterade i betydande kapacitetsökningar vid bruken i Värö och Mörrum.

2012 Gunilla Saltin, tf

Gunilla Saltin utsågs till tf vd 2012.

2004-2012 Leif Brodén

Efter stormen Gudrun 2005 sattes Södras förmåga att sluta sig samman på prov. Företagsledningen under Leif Brodén tog i samarbete med styrelsen fram rutiner för hantering av virke och modell för prissättning i kritiska lägen. Leif Brodén betonade starkt vikten av ökad produktivitet i företaget.

1999-2004 Anders Wahrolén

Tillsammans med ordföranden i föreningsstyrelsen, Lars-Eric Åström, var Anders Wahrolén drivande i arbetet med att förvärva Geijerträ 2002. Det tillförde Södra ny kompetens i förädlingsledet.

1999 Kenth Ohlsson, tf

Kenth Ohlsson utsågs till tf vd 1999. Kombinatsågverket i Mönsterås invigdes samma år.

1995-1998 Helge Eklund

Fokuset på naturvårdsfrågorna fortsatte och under Helge Eklunds tid som vd för Södra antog styrelsen en naturvårdspolicy. Ett nytt kombinatssågverk i Mönsterås började byggas.

1993-1994 Bo S Hedström

Under början av 1990-talet intensifierades naturvårdsfrågorna i Södra. Bland annat inrättades en särskild naturvårdskommitté i företaget och i varje skogsbruksområde utsågs ett förtroendevalt naturvårdsombud.

1986-1992 Rune Brandinger

I början av 1990-talet försämrades marknaden för sågade trävaror och massa kraftigt. Under Rune Brandingers tid som vd infusionerades Skånes Skogsägare i Södra.

1984-1986 Bernt Löf

Bernt Löf utsågs till vd 1984. Under mitten av 1980-talet steg Södras vinst kraftigt och statens aktier kunde lösas in 1985.

1983-1984 Birger Johansson, tf

Birger Johansson utsågs till tf vd 1983.

1983 Robert Nilsson

Robert Nilsson utsågs till vd 1983 och under året fördes diskussioner om de långsiktiga finansieringslösningarna för Södra.

1979-1983 Mårten Bendz

Mårten Bendz, chef för Södras skogsdivision, utsågs till vd 1979. Under åren 1979-1983 var konjunkturen fortsatt svag, stora rationaliseringar genomfördes och hälften av medlemmarna lämnade Södra.

1971-1979 Lennart Schotte

Lennart Schotte utsågs till vd i Södra 1971. Under hans år som vd invigdes bruket i Värö. I slutet av 1970-talet hamnade Södra i finansiell kris och staten gick in som delägare.

1970-1971 Kjell Kilander, tf

Kjell Kilander utsågs till tf vd 1970.

1968-1970 Lennart Helming

Lennart Helming, som tidigare varit platschef vid bruket i Mörrum, flyttade hösten 1968 som nybliven vd in på det då nya huvudkontoret vid Skogsudden i Växjö.

1968 Göthe Malmlöw

Göthe Malmlöw efterträdde Gösta Edström som vd 1 januari 1968. Han lämnade vd-posten redan samma år, men hade under våren hunnit med att inrätta en särskild medlemsavdelning på Södra.

1938-1968 Gösta Edström

Gösta Edström, Södras grundare, var i över 60 år verksam inom föreningen, först som verkställande direktör 1938-1968 och sedan som styrelseordförande 1968-1973. En enorm övertygelse om att skogsbönderna måste gå samman för att tillvarata sina gemensamma intressen var en stark drivkraft i Gösta Edströms gärning. Under hans tid som vd byggdes bland annat massabruken i Mönsterås och Mörrum.

Ordföranden i Södras styrelse sedan 1938

2022 - Magnus Hall

Vald till orförande på stämman 2022. Ledamot i styrelsen sedan 2020.

2015-2022 Lena Ek

Lena Ek valdes till Södras första kvinnliga ordförande i samband med stämman 2015. Lena arbetar hårt för att värna äganderätten och hon belyser ofta Södras och skogens viktiga roll i samhällets omställning till bioekonomi.

2010-2015 Christer Segerstéen

Under Christer Segerstéens ordförandeskap fick miljöfrågorna stort fokus i Södras föreningsstyrelse. Efter en stor ekonomisk förlust för Södra under 2012 tog styrelsen beslutet om omfattande kostnadsbesparingar i form av bland annat stora personalnedskärningar.
Under Segerstéens tid som ordförande togs också beslut om en stor industriell expansion där totalt 6 miljarder kronor satsades på Södras tre massabruk.

1992-2010 Lars-Eric Åström

Efter att ha varit vice ordförande i föreningsstyrelsen sedan 1983 valdes Lars-Eric Åström till ordförande 1993. Under hans tid förbättrades Södras ekonomi, föreningens geografiska område växte och den industriella verksamheten ökade och effektiviserades. Naturvårdsfrågorna började ta plats och en modell för gröna skogsbruksplaner togs fram där naturvårdshänsynen i skogsbrukandet fick särskild uppmärksamhet.

1984-1992 Archibald Dickson

Archibald Dickson tog över ordförandeklubban i Södra 1984. Efter flera kämpiga år för Södra lotsade han fram föreningsstyrelsen till ett enhälligt beslut 1985 att lösa in statens aktier. Södra var åter helägt av sina medlemmar. En konsolideringsperiod för Södra inleddes.

1979-1984 Thorsten Nilsson

Thorsten Nilsson valdes till ordförande 1979 och under hans tid som ordförande brottades Södra med stora ekonomiska problem.

1973-1979 Urban Sundberg

Urban Sundberg övertog ordförandeposten i Södra efter Gösta Edström 1973. Den finansiella krisen i Södra i slutet av 1970-talet ledde till att staten gick in som delägare. Hela styrelsen ställde i samband med det sina platser till förfogande och Sundberg blev inte omvald.

1968-1973 Gösta Edström

Gösta Edström, Södras grundare, var i över 60 år verksam inom föreningen, först som verkställande direktör 1938-1968 och sedan som styrelseordförande 1968-1973. En enorm övertygelse om att skogsbönderna måste gå samman för att tillvarata sina gemensamma intressen var en stark drivkraft i Gösta Edströms gärning. Under hans ordförandeskap togs bland annat beslut om uppbyggnad av bruket i Värö.

1956-1968 Erik von Kantzow

Under Erik von Kantzows tid som ordförande tog Södras föreningsstyrelse beslut om bland annat uppbyggnad av Mörrums Bruk, som han sedan fick vara med och inviga 1962. 

1938-1956 Björn Hyltén-Cavallius

Björn Hyltén-Cavallius verkade under flera decennier inom den skogskooperativa rörelsen. 1938 valdes han till ordförande i styrelsen för Sydöstra Sveriges Skogsägares Förbund (Södra) och blev därmed Södras första styrelseordförande. Hyltén-Cavallius var med och tog beslut om uppbyggnad av massaindustrin och klubbade också igenom beslutet om bildandet av Södras första skogsbruksområde i Linneryd 1956.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.