phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Vår historia Striderna Skogen och politiken

Skogen och politiken

Alla skogsägare påverkas mer eller mindre av olika beslut i samhället. Södra har under åren arbetat för att medlemmarna ska kunna bedriva sitt skogsbruk utan allt för många pekpinnar. 1983 demonstrerade skogsägare mot regeringens förslag om tvångsavverkning och tvångsinsättning av medel på avverkningskonto.

Södras politiska arbete har handlat om att försvara äganderätten och möjligheten att fritt äga och bruka skog på rimliga villkor. Mer än hälften av Sveriges skogsmark ägs av privatpersoner och föreningen strävar efter att åstadkomma goda förutsättningar att bedriva sitt skogsbruk.

Södra har genom åren, tillsammans med LRF och övriga skogsägarföreningar, medverkat till att förhindra eller mildra många förslag kring markintrång, skatter, naturskydd och företagarvillkor.

Den enade kraften i Södras och skogsägarrörelsens opinionsarbete har gett resultat. Här är några exempel på näringspolitiska frågor där skogsägarnas gemensamma ansträngningar spelat en avgörande roll:

  • Skogsvårdsavgiftens avskaffande
  • Stopp av förslaget att finansiera Sveriges EU-avgift genom beskattning av skogsfastigheter
  • Bidraget av den så kallade 50-kronan efter stormen Gudrun
  • Införandet av KOMET, markägarinitiativ för skydd av värdefull skog
  • Skogens Vatten, skogsägarrörelsens kampanj för ökad vattenhänsyn i skogen
  • Intrångsfrågor, till exempel vid nya kraftledningar och vägar
  • Tillkomsten av skogs- och miljöcertifiering enligt PEFC
  • Ökat markägarinflytande i viltförvaltningen
  • Hantering av naturskydd, till exempel vid bildande av naturreservats
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.