phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Vår historia Samverkan Fusionerna som ledde till Södra

Fusionerna som ledde till Södra

Styrelsen i Hallands Skogsägareförening 1959.
Södras historia börjar egentligen långt innan 1938. Skogsägare hade redan tidigare gått samman i mindre föreningar knutna till län.

Den första skogsägarföreningen bildades i Halland, 1913. I rask takt bildades sedan flera länsföreningar i bland annat Skaraborg, Kronoberg och Kalmar. 1926 bildades Smålands Skogsägareförening genom en sammanslagning av länsföreningar. Det blev början på en rad sammanslagningar som fått det som är dagens Södra att växa geografiskt.

De större skogsägarna tog täten

Skogen hade en viktig ekonomisk betydelse för framför allt de större skogsägarna – det var främst de som fick känning av nedgången under 1920-talet. Skogsägarna var utelämnade åt företrädarna för massabruk och sågverk som styrde reglerna för pris och efterfrågan på virke. De större skogsägarna hade erfarenhet när det gällde att lyfta fram sina intressen och att verka i officiella sammanhang, och kom därför att gå i täten för de skogsägareföreningar som bildades. Under 1920-talet hade de mindre skogägande bönderna inte något större intresse av skogen som en inkomst. De hade ett blandat bruk av sina ägor. De avverkade för husbehov och lät sin boskap beta på markerna. 

En insats krävdes för att gå med i skogsägarförening, i allmänhet var de baserade på innehavet av produktiv skogsmark och erlades genom avdrag på virkeslikviden. Det procenttal som länge användes för Sydöstra förbundet, och senare Södra, var 4 procent på nettot av virkeslikviden, dock med en begränsning att högst 10 procent av den totala insatsskyldigheten behövde betalas under ett år. 

Starten för Södra

Fem sydostsvenska skogsägarföreningar går samman och bildar Sydöstra Sveriges Skogsägareföreningars Förbund den 18 februari 1938. Detta räknas också som starten för Södra.

Krigstiden gjorde att skogsägarföreningen fick ett ökat antal medlemmar. Genom avverkningen av brännved fick representanterna kontakt med bönderna och kunde prata om fördelarna med att tillhöra en skogsägarförening. Det låg också i böndernas intresse att vara medlemmar i den förening som var satt att organisera och hantera brännvedsavverkningen. Vid ingången av 1940 var medlemsantalet i Sydöstra förbundet 4 394, i slutet på 1949 hade medlemsantalet ökat till 18 098. Den totala skogsarealen bland medlemmarna var 831 260 hektar.

Den slutgiltiga sammanslagningen

1964 skedde den slutgiltiga fusionen där Sydöstra Sveriges Skogsägares Förbund gick samman med Jönköpings, Hallands och Älvsborgs skogsägar-förening och bildade Södra Sveriges Skogsägares Förbund. Förbundet bytte senare samma år namn till Södra Skogsägarna. Vid fusionstillfället hade Sydöstra förbundet en heltäckande indelning i skogsbruksområden. Systemet infördes även i den nya föreningen som delades in i 125 skogsbruksområden och tolv regioner. 

1992 anslöt sig Skånes Skogsägare, och den 1 januari 2007 blev även Bohuslän och Dalsland en del av Södra.

Reklam för att locka fler skogsägare till skogsägarföreningen.
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.