phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Vår historia Människorna Kvinna och skogsägare

Kvinna och skogsägare

Anna-Lisa Wilhelmsson i Åseda, en av många kvinnliga skogsägare i Södra, berättar hur hon upplevde att vara skogsägare och jobba i sin egen skog i en artikel i Södrakontakt nr 1 1986.
Idag är mer än en tredjedel av Sveriges skogsägare kvinnor, och skogsägare är den största kvinnliga företagarkategorin i landet. Men så har det inte alltid varit.

Sedan 1845 har lika giftorätt och lika arvsrätt funnits i Sverige. Men det har även funnits lagar och regler som gjort det möjligt att kringgå detta. Till exempel kunde söner fram till 1890 välja sin arvslott först. Och även om kvinnor visserligen kunde äga jord och skog, fick man inte förvalta sin egendom så länge som man inte var myndig.

Ogifta kvinnor var omyndiga fram till 1863, och som gift var kvinnan omyndig fram till 1921. Ägde en kvinna skog och hade ingått giftermål innan 1921 fortsatte dock mannens förvaltningsrätt att gälla även efter. Den här regeln försvann inte förrän 1950. Uppluckring av traditionella könsroller

Stor förändring

Kvinnor har mestadels förvärvat skog genom arv, som änkor eller döttrar, eller genom att det varit delägare tillsammans med sin make. Det har skett en markant förändring de senaste decennierna när det gäller just arv av skogsbruk. Tidigare ärvdes skogen oftast av den äldste sonen. Det har allt mer kommit att ersättas av att syskon övertar skog gemensamt. Ett skäl till det har varit uppluckringen av de traditionella könsrollerna där män jobbade ute och kvinnor jobbade inne.

Tidigare krävdes en viss muskelkraft vid avverkning eftersom det till stor del var ett manuellt arbete. Teknik- och maskinutvecklingen har gjort att detta förändrats. Det har inneburit att andelen kvinnliga skogsägare har ökat. I mitten av 1970-talet var en femtedel av skogsägarna kvinnor. Tjugo år senare hade detta förändrats och 1996 stod kvinnor för 37 procent av ägandet, alltså mer än en tredjedel.

Inom Södra är idag 33 procent av skogsägarna kvinnor. Totalt finns det 125 000 kvinnor i Sverige som är skogsägare och skogsföretagare. Det innebär att det är den största kvinnliga företagarkategorin i landet.

Kvinnliga nätverk

1998 bildades en intresseförening för kvinnliga skogsägare, nätverket Spillkråkan, som ordnar egna kurser inom skogsbruk. Ändamålet är att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen. På flera platser i Södras område finns idag väletablerade nätverk för kvinnor som antingen äger eller är intresserade av skog. Syftet är att lära sig mer om skogsskötsel och samtidigt ha roligt tillsammans.

Mer information om kvinnliga nätverk

  • Dryaderna – Halland och sydvästra Småland – www.dryaderna.se
  • Grenverket – Blekinge – www.grenverket.se
  • Spillkråkan – lokalavdelningar i Skåne, Småland och Östergötland – www.spillkrakan.se
  • Linneorna – västra Kronoberg – Annalena Andersson tel 0476-268 55 eller annalena.andersson@skogsstyrelsen.se
  • Skogskvinns – Ett nätverk för kvinnor som är företagare med verksamhet som har anknytning till skogen – www.skogskvinns.com
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.