phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Vår historia Skogen Djärva satsningar på massabruk

Djärva satsningar på massabruk

Efter andra världskriget minskade behovet av brännved. Frågan var då vad skogsägarna skulle göra med all ved. Det blev början till uppbyggnaden av Södras massaindustri och 1958 stod det första bruket färdigt i Mönsterås.

Massabruket i Mönsterås blev Södras första massabruk och färdigställdes 1958.

Skogsindustrin i södra Sverige var liten, vilket höll tillbaka förbrukningen och virkespriset. Skogsbolagen ansåg att veden inte räckte för massatillverkning, men den åsikten delades inte av Södras grundare och vd Gösta Edström. Veden räckte mer än väl ansåg han, och var beredd att ta saken i egna händer och bygga ut massaindustrin. Några stora pengar att satsa fanns inte när planerna på en fabrik i Mönsterås presenterades för styrelsen i januari 1952. Men Södra, tusentals skogsägare i landet och deras föreningar svarade för ett aktiekapital på 50 miljoner.

I november 1958 kunde den första massan tillverkas i Mönsterås. Det var starten på investeringarna inom cellulosaindustrin. Djärva satsningar genom åren har burit frukt i ökad vedförbrukning, bättre virkespriser och god lönsamhet i fabrikerna. Vinsterna har byggt upp företaget och delats ut till ägarna.

Men det var inte lätt att komma överens med alla delägare i Mönsteråsfabriken. Lösningen blev att Södra ensam tog över fabriken som sedan stegvis byggdes ut. På 1970-talet byggdes en helt ny fabrik, och under 1990-talet gjordes ytterligare utbyggnader.

Första massabalen, Mönsterås bruk november 1958.

Bruken i Mörrum och Värö

Konkurrensen med Wallenbergs skogsföretag var mycket påtaglig när bruket i Mörrum planerades. Södra hade redan köpt mark, men mer behövdes och köptes i ädel tävlan med Wallenberg som drog sig tillbaka och byggde i Nymölla.

I december 1959 gick startskottet, bokstavligen, genom sprängning av en försvarlig dynamitladdning. Sjutton månader senare kunde den första massan köras fram. Prins Bertil invigde 1962 inför mer än 6 000 gäster. Gösta Edström framhöll fabrikens betydelse:  "Den som förblir råvaruproducent och inte har kraft att ta hand om förädlingen är dömd att tillhöra de underutvecklades skara. Fabriken är bara ett etappmål, mer följer", var ett besked från Edström som hade Värö i tankarna. Men dessförinnan byggdes Mörrum ut. 1970 hade man skilda linjer för barr- och lövmassa, 300 000 ton om året.

Platschefen Nils Arve och Gösta Edström framför premiärleverans på Mörrums bruk.

Tillkomsten av massabruket i Värö hängde samman med fusionen av skogsägarföreningarna i området, vars medlemmar behövde avsättning för sin ved. Men det dröjde innan fabriken stod klar. Motståndet var hårt från flera håll. Miljörörelsen fick luft under vingarna, debatten och protesterna tog tid. Myndighetstillstånd och domstolsbehandling tog flera år i anspråk. Men sommaren 1972 kom provdriften igång och invigning följde. Redan följande år tillverkades 220 000 ton.

Klorfri massa

I början av 1990-talet valde Södra att satsa på en ny massaprodukt, den helt klorfria helblekta massan. Den så kallade Z-massan som presenteras 1992 var tillverkad i en miljövänlig ozonanläggning. Klorblekning hade länge varit en stor miljöfråga. Södra gick i täten och tog bort kloret. Södras satsning retade upp många kollegor i branschen. Hela skogsindustrin hade länge legat i försvar mot miljörörelsen och menat att det inte var farligt med klor eftersom det förekom i dricksvatten och annat. 

Massabruk i Norge

Sommaren 2000 övertogs de norska massabruken Tofte och Folla från Norske Skog. Södra hade därmed vuxit till den tredje största massaleverantören i världen, med totalt över 2 miljoner ton om året. När det gäller barrmassan låg man i täten.

Hösten 2012 beslutade Södra att avveckla verksamheten vid massabruket Folla och några månader senare, i början av 2013, kom beskedet att även ägandet i massabruket i Tofte avvecklas.

Textilmassa och nyinvesteringar

Södra utvecklar fortlöpande nya massakvaliteter och under 2012 tog produktionen fart av en helt ny produkt för Södra – textilmassa – vid bruket i Mörrum. Textilmassan är ett alternativ till bomull och kräver inte lika stora miljöresurser att tillverka.

Under 2014 tog Södras styrelse beslut om den största industriinvesteringen i Södras historia – Expansion Södra. Totalt investeras 6 miljarder kronor vid de tre massabruken: 4 miljarder för att öka produktionskapaciteten vid Södras massabruk i Värö från 425 000 till 700 000 ton massa per år; drygt 1 miljard i Mörrum för att öka kapaciteten med 45 000 ton så att den totala produktionen av pappers- och dissolvingmassa kommer att uppgå till 470 000 ton, samt drygt 300 miljoner kronor för effektivare energianvändning och ökad produktivitet vid bruket i Mönsterås.

Södras massabruk i Värö 2017.

I september 2016 invigdes ett i princip helt nytt massabruk i Värö, som därmed är ett av världens största för produktion av barrsulfatmassa. 

H.M. Konung Carl XVI Gustaf vid invigningen av Södras massabruk i Värö 2016.
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.