phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Föreningsstyrning Styrelse och ledning Revisorer

Revisorer

Södras revisorer utses av föreningsstämman. Revisorernas övergripande uppdrag är att granska Års- och hållbarhetsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Två av de fyra ordinarie revisorerna är förtroendevalda.

Auktoriserade revisorer:

Madeleine Edberg, auktoriserad revisor PWC, Stockholm

Erik Bergh, auktoriserad revisor PWC, Stockholm

 

Förtroendevalda revisorer:

Katarina Johnsson, förtroendevald revisor Södra, Dals Långed
E-post: kjohnsson@live.se
Telefon: 073-428 07 89

Roger Johansson, förtroendevald revisor Södra, Älmhult
E-post: rogerjson@telia.com
Telefon: 070-996 64 24

 

Suppleanter:

Camilla Samuelsson, auktoriserad revisor PWC, Stockholm

Cesar Moré, auktoriserad revisor PWC, Stockholm

 

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.