phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Policyer Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vår önskan och målsättning är att du ska känna dig trygg med vår hantering av de personuppgifter som du lämnar till oss. Med denna integritetspolicy vill vi informera om hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Södras behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och förordningar.
När du kommunicerar med oss via webbplatsen, t.ex. via upplägg av personliga konton, via formulär när du gör någon form av anmälan eller ansökan, lämnar en synpunkt eller ställer en fråga, behöver vi lagra dina kontaktuppgifter för att kunna behandla ditt ärende och kontakta dig med anledning av ärendet. Vi lagrar bara de uppgifter du själv valt att lämna. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss i syfte att hantera ärendet men kan inom ramen för denna hantering komma att lämnas till våra samarbetspartners. Dessa samarbetspartners är bundna av avtal innehållande sekretessåtaganden gentemot oss, och agerar i egenskap av personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter enligt våra instruktioner.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar kontinuerligt alla rimliga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och annan viktig information från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse. Att lämna ut sina uppgifter över internet innebär alltid en risk.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, t.ex. för att hantera ett ärende, fullgörande av ingångna avtal eller fullgöra våra förpliktelser enligt lag.
Om du har lämnat samtycke till behandling av personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke till fortsatt behandling av dina personuppgifter. Notera att ett återkallande av samtycket inte påverkar den behandling som får göras utan samtycke eller som vi måste göra för att fullgöra våra förpliktelser enligt lag.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Södra ansvarar inte för innehållet på andras webbsidor och heller inte för andra webbplatsers behandling av personuppgifter.

Sociala medier

Tänk på att om du använder sociala medier för att komma i kontakt med oss så kan det innebära att information och personuppgifter överförs till tredje part, t.ex. Twitter eller Facebook.

Optimering av innehåll

För att optimera och förbättra våra digitala kanaler samlar vi in viss information om dig. Det handlar främst om så kallade Cookies, vilka till exempel kan ge oss information om vilket innehåll som du använder mest frekvent. Detta gör vi för att kunna ge dig riktade erbjudanden som passar dina preferenser. 

Mer information om Cookies på sodra.com

Varför sparar ni data om besökare?

Vi sparar information för att föra statistik, skapa förståelse för våra läsare, förbättra våra tjänster samt för att skydda oss mot intrång och brott. Vi sparar också information för att ge dig personligt anpassade annonser.

Var sparar ni datan?

Vi sparar detta i våra egna databaser, hos våra annonspartners och i analyssystem såsom Google Analytics och Hotjar.

Hur motiverar ni hanteringen av datan?

Vi hänvisar till intresseavvägning som stöd för denna hantering. 

Dina rättigheter

Du har enligt gällande dataskyddslagstiftning rätt att en gång kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. Vid upprepade eller ogrundade förfrågningar om registerutdrag eller rättning av detsamma, har vi rätt att antingen ta ut en administrativ avgift eller att avstå från att tillmötesgå begäran. En ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse ska innehålla personnummer och namn samt vara egenhändigt underskriven av den registrerade. Registerutdraget skickas endast till den registrerades folkbokföringsadress. Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse skickas till Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Personuppgiftsansvarig, 351 89 VÄXJÖ.

  • Du har rätt att invända mot behandlingen.
  • Du kan begära att dina personuppgifter rättas.
  • Du kan också i vissa fall begära att dina personuppgifter raderas, begränsas eller blockeras genom att kontakta Södra.
  • Du har rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter, det innebär att dina uppgifter ska kunna överföras till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Du kan också lämna klagomål om Södras hantering av dina personuppgifter direkt till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se)
  • Det kan dock finnas begränsningar i lag som påverkar dina rättigheter ovan.

Personuppgiftsansvarig

Södras Skogsägarna ekonomisk förening, 729500–3789, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom koncernen och på denna webbplats.

Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål gällande vår behandling av personuppgifter går det bra att kontakta oss genom att antingen skicka ett meddelande via e-post till eller per brev till Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Personuppgiftsansvarig, 351 89 VÄXJÖ.

Relaterat innhåll

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.