phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Policyer Södras visselblåsarfunktion

Södras visselblåsarfunktion

Den som observerar missförhållanden inom Södras verksamheter kan rapportera dessa till Södras visselblåsarfunktion. Som visselblåsare finns möjlighet att vara anonym.

Till visselblåsarfunktionen kan man rapportera om missförhållanden som är av en sådan karaktär att det finns ett visst allmänintresse i att informationen kommer fram.

Det kan exempelvis vara:

  • Bedrägerier, korruption eller annan form av ekonomisk brottslighet
  • Allvarliga former av trakasserier eller diskriminering
  • Fara för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
  • Fara för allvarlig miljöskada
  • Oetiskt agerande i strid med Södras interna riktlinjer och regler

Visselblåsarfunktionen ska i regel inte användas för att rapportera om personliga missförhållanden eller klagomål som enbart påverkar den rapporterande personen.

Den som rapporterar till visselblåsarfunktionen har ett lagstadgat skydd mot att utsättas för negativa konsekvenser till följd av sin visselblåsarrapport. För att skyddet ska gälla krävs dock att personen lämnat uppgifterna i god tro, det vill säga att personen tror att uppgifterna som lämnas i visselblåsarrapporten är riktiga och korrekta, samt att personen har fått del av informationen i ett arbetsrelaterad sammanhang samt har en arbetsmässig relation till Södra såsom till exempel anställda, praktikanter, volontärer, arbetssökande, ledamöter i Södras styrelse, konsulter och annan inhyrd personal, samt personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under Södras kontroll och ledning. Även vissa andra personer som bistår den rapporterande personen omfattas av skyddet (till exempel skyddsombud) eller andra som har koppling till den rapporterande personen (till exempel en kollega, eller ett bolag som den rapporterande personen äger). 

Södras visselblåsarfunktion består av en webbaserad rapporteringskanal genom vilken den som önskar rapportera kan rapportera både skriftligt och muntligt eller boka tid för ett fysiskt möte med personer som valts ut för att oberoende hantera visselblåsarärenden.

Det är viktigt att visselblåsaren känner sig trygg och blir tagen på allvar vid rapporteringen. När en visselblåsare lämnar en rapport via den webbaserade rapporteringskanalen kan visselblåsaren därför välja att vara helt anonym eller lämna sina kontaktuppgifter för att underlätta ärendehanteringen. Den webbaserade rapporteringskanalen hanteras av en oberoende, extern part (PwC) som tar emot inkomna visselblåsarärenden och gör en första bedömning av inrapporterade ärenden.

Södra har även utsett interna mottagarpersoner inom Södras verksamhet (Södras HR-direktör och Södras Chefsjurist) som samarbetar med PwC vid hanteringen och som fattar beslut om hur de inkomna ärendena ska hanteras och utredas. 

Visselblåsaren får återkoppling kring hanteringen och resultatet av hanteringen i den mån det är möjligt utan att avslöja känslig information. Om ett ärende avskrivs kommer visselblåsaren också att få information om detta. För det fall visselblåsaren väljer att vara anonym krävs det att visselblåsaren själv går in i systemet för att få information om ärendets handläggning.

Södra hanterar personuppgifter inom ramen för visselblåsarfunktionen, mer information om personuppgiftshanteringen finns här: 

Information om personuppgiftshanteringen

Till Södras visselblåsarfunktionen

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.