phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Policyer

Våra policyer

Södra har interna regelverk som tillsammans med externa regler sätter ramarna för vår verksamhet. Här har vi samlat ett antal av våra policyer.

Uppförandekod

Södras uppförandekod gäller alla som arbetar för Södra. Den tar våra värderingar – fötterna på marken, örat mot omvärlden och blicken framåt – vidare till mer konkreta riktlinjer och beteenden, och vägleder medarbetarna i olika situationer där vi ställs inför avvägningar mellan till exempel affärsmöjligheter och affärsrisker. 

Uppförandekoden bygger också på lagstiftning och internationella regelverk och principer som vi har ställt oss bakom. I koden beskrivs vårt ansvar genom omsorg om människorna i värdekedjan, ansvarsfulla affärer, skydd av Södras tillgångar och intressen, hållbart brukande av skogen och jordens resurser samt dialog med intressenter. 

Södra har en visselblåsarfunktion som ett sätt att säkerställa att uppförandekoden följs, se nedan.

 

Visselblåsarfunktion

Den som observerar missförhållanden inom Södras verksamheter kan rapportera dessa till Södras visselblåsarfunktion. Som visselblåsare finns möjlighet att vara anonym.

Till visselblåsarfunktionen kan man rapportera om missförhållanden som är av en sådan karaktär att det finns ett visst allmänintresse i att informationen kommer fram.

Läs mer om visselblåsarfunktionen

 

Leverantörskod

Södras leverantörskod innehåller riktlinjer för de skyldigheter och det ansvar som åligger Södras leverantörer bland annat avseende affärsprinciper, arbetsvillkor, respekt för mänskliga rättigheter och miljö.

Leverantörskoden gäller inte endast de leverantörer som Södra har ingått avtal med (både muntliga och skriftliga) utan även sådana underleverantörer som har anlitats av Södras leverantörer. Det är leverantörens ansvar att se till att deras underleverantörer följer Södras leverantörskod eller likvärdiga krav. Med leverantörer avses leverantörer av både varor och tjänster, med undantag av leveransvirke från medlemmar i Södra.

Våra policyer

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.sortDate | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.