phone local_post_office
Hållbarhet
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Hållbarhet Ansvarsfulla affärer

Ansvarsfulla affärer

Vi vill utveckla en hållbar värdekedja – från frö till kund. Ska vi lyckas med det krävs att vi är fler som drar åt samma håll. Därför vill vi ta ansvar för alla led i kedjan. Det innebär att vi måste jobba nära våra leverantörer och kunder för att skapa gemensamma ambitioner för hållbarhet. Samarbete, ansvar och uppföljning, det är grunden för ansvarsfulla affärer och för ett hållbart samhälle.

Alltid agera ansvarsfullt

Allt vi gör spelar roll för helheten. För att det ska bli tydligare hur vi och våra leverantörer ska agera har vi tagit fram två uppförandekoder. En intern för våra medarbetare och en för våra leverantörer.

Leverantörskoden innehåller bland annat krav på mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö. Den ska ingå i samtliga våra avtal. De flesta av våra leverantörer finns i Sverige eller EU, vilket underlättar både utvärdering och kontroll. I utvärderingen bedömer vi om leverantören har identifierat, hanterat och levt upp till våra krav.

 

Ladda ner vår leverantörskod här

Här är vi nu

Leverantörskod

92 % av våra leverantörer har undertecknat vår leverantörskod 2022.

Bedömning

Under 2022 genomgick leverantörer motsvarande 100 % av Södras inköpsvärde riskbedömning enligt koncernens leverantörskod.

Uppföljning

100 % av de prioriterade leverantörerna (bedömd högre risk för avvikelse) genomgick leverantörsbedömning genom uppföljning på plats eller genom självutvärdering.

Kontaktpersoner

Jessica Nordin, Head of Sustainability Södra Skog
Jessica Nordin
Hållbarhetschef Telefon: 0470-89 094
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.