phone local_post_office
Hållbarhet
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Hållbarhet Effektivt resursnyttjande

Effektivt resursnyttjande

Allt kan göras smartare och mer resurseffektivt. Det är ett pågående arbete utan slut. Men vi blir ständigt bättre på att effektivisera användningen av skogsråvaran. Samtidigt som vi tar hand om allt på trädet minskar vi miljöpåverkan och ökar vår konkurrenskraft. Redan idag är vi självförsörjande på energi. Men vi ska öka våra leveranser av bioenergi till hela samhället.

El och värmeproduktion

Idag kommer nästan all vår totala elproduktion från förnybara bränslen. Energin genereras i våra massabruk och sågverk och har sitt huvudsakliga ursprung i virkesråvaran. Våra olika industriverksamheter producerar ett stort överskott av grön energi till externa kunder i form av förnybar el, fjärrvärme och biobränslen.  

Här är vi nu

El och värmeanvändning

Under 2022 minskade el- och värmeanvändningen för massa med 2% (el) och 5% (värme). För sågade trävaror ökade elanvändningen med 3% och värmeanvändningen låg kvar på samma nivå. Båda jämfört med 2021.

Elproduktion och användning

Vår elproduktion översteg elanvändningen 2022, nettoleveranserna var 573 GWh.

Relaterade länkar

Pressmeddelande

Kontaktpersoner

Jessica Nordin, Head of Sustainability Södra Skog
Jessica Nordin
Hållbarhetschef Telefon: 0470-89 094
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.