phone local_post_office
Hållbarhet
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Hållbarhet Klimatpositiv verksamhet

Klimatpositiv verksamhet

Vi nöjer oss inte med att vara klimatneutrala. Fossilfri och klimatpositiv verksamhet står högt upp på vår agenda. Och här spelar skogen en avgörande roll. Den är förnybar och växande skog binder stora mängder koldioxid. Skogen kan även ersätta fossil råvara i många sammanhang. Med skogen till vår hjälp kan vi motverka klimatförändringarna. Södras totala positiva klimateffekt uppgick 2022 till 12,1 milj ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Vi nöjer oss inte med att vara klimatneutrala. Fossilfri och klimatpositiv verksamhet står högt upp på vår agenda. Och här spelar skogen en avgörande roll. Den är förnybar och växande skog binder stora mängder koldioxid. Skogen kan även ersätta fossil råvara i många sammanhang. Med skogen till vår hjälp kan vi motverka klimatförändringarna. Södras totala positiva klimateffekt uppgick 2022 till 12,1 miljoner ton CO2e.

Vi har satt upp tydliga mål om att minska utsläppen av växthusgaser, öka koldioxidupptaget och bidra till att fossila resurser fasas ut. 

Målen för våra utsläppsminskningar har godkänts av Scienced Based Targets initiative, som är ett initiativ som ger stöd till företag att sätta klimatmål som är i linje med vetenskapliga modeller. Södra har satt upp mål som uppfyller Parisavtalets målsättning om att hålla den globala uppvärmningen under 1,5°C. I ett första steg ska vi halvera våra fossila utsläpp till 2030 jämfört med basåret 2020. Det arbetar vi för genom strategiska systemomställningar som storskalig elektrifiering, resurs- och energieffektiviseringar samt genom att ersätta fossila resurser med förnyelsebara. 

Med ökad tillväxt i skogen ökar även koldioxidupptaget, det vill säga skogens kolsänka. Södra har som mål att skogstillväxten i medlemmarnas skogar ska öka med 20 procent till 2050 jämfört med basåret 2015 genom utvecklade skogsskötselåtgärder. 

Våra industriella verksamheter förädlar skogsråvaran till byggsystem, sågade trävaror, pappers- och textilmassa, förnybar energi och mycket mer. Dessa produkter har mycket små nettoutsläpp av koldioxid och ersätter fossila råvaror eller produkter. Därmed bidrar vi till en minskning av fossila utsläpp genom substitution.

Här är vi nu

Södra totala klimateffekt

Kontaktpersoner

Jessica Nordin, Head of Sustainability Södra Skog
Jessica Nordin
Hållbarhetschef Telefon: 0470-89 094
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.