phone local_post_office
Hållbarhet
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Hållbarhet Klimatpositiv verksamhet

Klimatpositiv verksamhet

Vi nöjer oss inte med att vara klimatneutrala. Fossilfri och klimatpositiv verksamhet står högt upp på vår agenda. Och här spelar skogen en avgörande roll. Den är förnybar och växande skog binder stora mängder koldioxid. Skogen kan även ersätta fossil råvara i många sammanhang. Med skogen till vår hjälp kan vi motverka klimatförändringarna.

Mål: Skogstillväxt och minskade utsläpp av växthusgaser

Vi har satt upp tydliga mål om att minska växthusgasutsläppet och öka koldioxidupptaget. Detta är koncernövergripande mål som vi likställt med våra finansiella mål. För att öka koldioxidupptaget än mer satsar vi på hållbart skogsbruk och högre skogstillväxt. När det gäller vår produktion är vi i stort sett fossilfria. Vi använder till största del förnybar energi som kommer från skogsråvara.

Södra har som mål att utsläppen i scope 1,2 och 3 ska vara 50 procent lägre 2030 jämfört med basåret 2020.Våra produktionsprocesser drivs till största delen med biobränslen. Egna arbetsmaskiner inom industrin och i skogen samt egna fordon drivs med HVO, och vi arbetar för att i högre utsträckning elektrifiera exempelvis truckar. Utmaningen är att få ner de fossila koldioxidutsläppen i scope 3, där externa transporter och insatsvaror är en stor andel av de totala utsläppen. 

Här är vi nu

Skogstillväxt

Under 2021 var vår skogstillväxt 6,8 m³sk/ha, en minskning med 3% jämfört med 2015.

Transport

Koldioxidutsläppen från fossila bränslen var 270 kton 2021. Det var en ökning med 40 % jämfört med 2015.

Produktion

Koldioxidutsläppen från fossila bränslen var 67 kton, vilket är en minskning med 23% jämfört med 2015.

 

Kontaktpersoner

Anders Norén Hållbarhetschef
Anders Norén
Hållbarhetschef Telefon: 0470-891 87
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.