phone local_post_office
Hållbarhet
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Hållbarhet Hållbart skogsbruk

Hållbart skogsbruk

Skogen spelar en viktig roll för oss människor. Och har alltid gjort. Ska vi kunna ta del av skogens alla möjligheter även i framtiden måste vi bruka den på ett uthålligt och långsiktigt sätt. Där naturvärden, biologisk mångfald, sociala värden och kulturvärden är viktiga delar. Bland våra medlemmar finns stort engagemang för ansvarsfullt brukande av skogen.

Vi vill vara drivande för en rikare biologisk mångfald för framtida generationer. Medlemmarna i Södra äger hälften av skogsmarken i Götaland. Hur vi brukar skogen har därför stor betydelse för den biologiska mångfalden i södra Sverige.  Vi arbetar på flera olika sätt för att främja den biologiska mångfalden. Grundpelarna i vårt naturvårdsarbete är frivilliga avsättningar, naturvårdande skötsel och god generell miljöhänsyn. Utöver det arbetar vi tillsammans med forskning, myndigheter och andra skogliga intressenter för utvecklad kunskap och erfarenhet kring ett hållbart brukande av skogen.

I och med att Södra består av många mindre skogsbrukare med olika idéer och mål så bidrar det naturligt till en större variation och mångfald i skogen. Ett viktigt verktyg för hållbart skogsbruk är certifieringar. Omkring 70 procent av våra medlemmar är certifierade enligt PEFC och/eller FSC®.

Mål: Främjande av biologisk mångfald

Skogen är en resurs som ska användas, men inte överutnyttjas. Därför är det viktigt att vi brukar och avverkar skogen på ett hållbart sätt. Vi reglerar våra avverkningsnivåer utifrån Skogsstyrelsens och Sveriges lantbruksuniversitets rekommendationer. För att öka naturhänsynen revideras och betygssätts alla avverkningsarbeten i ett Grönt bokslut.

Genom rådgivnings- och servicetjänster hjälper vi medlemmarna att hitta en balans i produktion, miljö samt sociala värden. Det sker bland annat genom att medlemmarna gör frivilliga naturvårdsavsättningar. För att bevara eller utveckla skogliga miljöer med höga naturvärden behövs ytterligare insatser med särskild skötsel. Därför ska arealen för naturvårdande skötselåtgärder öka och Södra har som målsättning att utföra 3 000 hektar naturvårdande skötsel årligen.

 

Här är vi nu

Avverkning

Under 2022 avverkade Södra inom rekommenderad, hållbar avverkningsnivå. Nivån var 6,8 m³sk/ha.

Naturvård

Södra genomförde naturvårdande skötselåtgärder på 1 779 ha under 2022. Motsvarande siffra 2021 var 1178.

 

Grönt bokslut 2021

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.sortDate | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

Kontaktpersoner

Jessica Nordin, Head of Sustainability Södra Skog
Jessica Nordin
Hållbarhetschef Telefon: 0470-89 094
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.