phone local_post_office
Hållbarhet
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Hållbarhet Frivilliga avsättningar

Frivilliga avsättningar

Medlemmarna i Södra bidrar till en förstärkt biologisk mångfald på flera sätt. Skogarna med högst naturvärden, vilket ofta innebär att skogarna har livsmiljöer för många olika arter, avsätts som frivilliga avsättningar.

För att bevara eller utveckla naturvärden och den biologiska mångfalden i naturvårdsskogarna lämnas vissa skogar orörda för fri utveckling medan andra förvaltas genom aktiv skötsel av naturvärdena. Här utförs bara åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden. 

Certifierade medlemmar i Södra avsätter i genomsnitt 8 procent av sin skogsfastighet för naturvård. Det är mer än vad skogsbrukscertifieringarna kräver. För Södra är det viktigt att skogar med höga naturvärden bevaras. Därför har vi infört en särskild naturvårdspremie för medlemmar som har en hög andel frivilliga avsättningar. 

Läs mer om naturvårdspremien

 

Tallmosse med höga naturvärden.
Tallmosse med höga naturvärden.

NS = Naturvårdande skötsel

Naturvårdande skötsel är aktuellt i de skogsområden där målsättningen är naturvård och där naturvärdena är skötselkrävande. Om du har en grön skogsbruksplan kallas dessa bestånd för NS, Naturvård skötsel. Naturvårdsåtgärder kan även genomföras i andra delar av din skog, exempelvis runt enskilda naturvärdesträd eller i hänsynsytor som lämnats för naturvård inom produktionsbestånden. 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.