phone local_post_office
Hållbarhet
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Hållbarhet Ansvarstagande arbetsgivare och engagerade medarbetare

Ansvarstagande arbetsgivare och engagerade medarbetare

Vi vill ta ansvar som arbetsgivare. Människor ska känna sig trygga och säkra på jobbet. Fokus ligger på hälsa och arbetsmiljö, kompetensförsörjning och prestationsstyrning. Samt att skapa en inkluderande kultur. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande – det är grunden för vår företagskultur. Värdegrunden ska leda oss i det dagliga arbetet mot att bli nästa generations skogsföretag. Och på vägen ska vi samtidigt öka attraktionskraften som arbetsgivare.

Mål: Nollvision för arbetsskador och fler kvinnor i ledande positioner

Genom att rekrytera rätt och utveckla medarbetarna bygger vi arbetsglädje och kompetens. Alla ska känna att de kan utvecklas här. Södra har som mål att 50 procent av nytillsatta chefer ska vara kvinnor senast 2025. Målet är nytt och syftar till att långsiktigt öka jämställdheten inom Södra. Antalet arbetsskador ökar igen efter några års minskning och det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter. Fokus ligger på förebyggande åtgärder, som exempelvis utbildningar, riskanalyser, beteendebaserat säkerhetsarbete och skyddsronder. Södra har en nollvision för arbetsskador och målet är att arbetsskadefrekvensen (LTAR) ska vara mindre än 5 till 2025. LTAR, Lost time accident rate, är antalet arbetsskador med frånvaro per miljon arbetade timmar.

Här är vi nu

Frisknärvaro

Frisknärvaro: 96 % för året 2022, motsvarande siffra 2020 var 95%.

Arbetsskador

2022 hade Södra 50 arbetsskador, vilket är 11% lägre jämfört med 2021.

Arbetsskadefrekvens

Arbetsskadefrekvensen (LTAR) för 2022 var 10, vilket är 9% lägre jämfört med 2021.

Kvinnliga medarbetare

Under 2022 var 34 % av nytillsatta chefer kvinnor.

 

Kontaktpersoner

Jessica Nordin, Head of Sustainability Södra Skog
Jessica Nordin
Hållbarhetschef Telefon: 0470-89 094
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.