phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Strategi och mål

Strategi och mål

En familj med skogsägare till vänster och en familj med slutkonsumenter till höger binds samman med en illustration av en bro.
Vi har en strategi som tar sin utgångspunkt i vår unika affärsmodell och som är gemensam för hela Södra. Den gemensamma strategin ger oss en tydlig riktning framåt och vägleder oss i de förflyttningar vi ska göra. Vår strategi – Från en familj till en annan – har ett ramverk med fem huvudområden och till ramverket hör också sex gemensamma mål.

Vår unika affärsmodell 

Södra är bron mellan skogsgården och konsumenten, där vi hela tiden strävar efter att få ut det mesta av både värdet i skogen och av kundnyttan vi skapar. På så sätt förädlar och förnyar medlemmar och medarbetare tillsammans skogsgårdens värden, om och om igen. Genom vår ekonomiska modell, Södramodellen, får varje gård del av det mervärde vi skapar i Södra och vår kooperativa ägarform ger både ett unikt engagemang och långsiktighet. Vår affärsmodell är unik och den är utgångspunkten för vår strategi.

Södras stadgar - Ladda ner och läs mer

Strategi med fem huvudområden 

Vi kallar vår gemensamma strategi Från en familj till en annan. Namnet kommer från att Södra är bron mellan familjeskogsbruken och familjerna i samhället. Råvaran levereras från medlemmarnas skogar, som ofta funnits i familjen i generationer, och omvandlas till samhällsviktiga och hållbara produkter genom våra industrier. Produkterna fyller viktiga funktioner i vanliga familjers liv i smått och stort – från kaffefiltret på morgonen till klimatsmarta byggnader i trä. 

Strategin har ett ramverk med fem huvudområden som kommer att hålla över tid. Inom de fem huvudområdena finns strategiområden som ger en mer fördjupad bild och som kan förändras. Ramverket ger enkelhet, tydlighet och stolthet kring de förflyttningar vi behöver göra. Det ger också ett tydligt fokus på medlem och kund.

Södras strategiska ramverk
 • Människor och kultur i centrum
  Människor och kultur står i centrum, både i ramverket och i vår verksamhet. Våra värderingar är centrala och handlar om hur vi agerar. Därför är också människor och kultur grunden i det strategiska ramverket. Vi ska sätta säkerheten först, är värderingsstyrda i vårt ledarskap, agerar demokratiskt och drar nytta av digitaliseringens värden. 

 • Stärkt skogsägarskap och lönsamhet för skogsgården  
  Vår naturliga startpunkt är medlemmar och ägare. Inom detta område kommer vi tillsammans sträva mot ett stärkt skogsägarskap och lönsamhet för skogsgården genom bättre erbjudanden, tjänster och möten, samt ökade möjligheter för kunskap och lärande. 

 • Ledande erbjudande till våra kunder och konsumenter  
  Vi ska leverera ett starkt och ledande erbjudande till våra kunder och konsumenter. Vi behöver därför ständigt utvärdera och förnya vår produktportfölj och ta fram nya produkter, hitta nya användningsområden för befintliga produkter och lösa våra kunders problem.

 • Optimerad värdekedja från skogsägare till kund och konsument 
  Vår värdekedja är bron mellan medlemmar och kunder och här flödar råvara, kunskap, tjänster och data. Vi ska förbättra våra processer och styrverktyg, effektivisera alla flöden genom datadrivet beslutsfattande och göra vår värdekedja än mer konkurrenskraftig.

 • Hållbart brukande av skogen och jordens resurser 
  Det sista huvudområdet handlar om hur vi tar hand om vår planet. Vi ska bidra till samhällets klimatomställning och säkerställa att medlemmarnas skogar kan fortsätta brukas i generationer framöver. Vi kommer alltid ta ansvar för klimatomställningen, biologisk mångfald, klimatanpassning av skogar och vara en positiv kraft att räkna med i näringspolitiken.

Gemensamma mål 

Till vårt strategiska ramverk hör sex gemensamma mål. Dessa har tagits fram för att balansera omtanken för våra människor genom minskad arbetsskadefrekvens, värnandet om våra medlemmar genom typgårdens lönsamhet, säkerställandet av en finansiellt hållbar värdekedja genom ROCE och soliditet, önskan om att leverera ett ledande erbjudande till våra kunder genom kundnöjdhet samt omtanken för vår planet genom ökad positiv klimateffekt.  

Vi har satt upp tydliga målvärden för våra mål fram till 2032. ​​​​​​​ 

Våra sex övergripande mål 

 • Arbetsskadefrekvens
  Vi vill minska arbetsskadefrekvensen till 3 per år, fram till 2032. Detta för att följa upp kring vår förflyttning där säkerheten kommer först och våra människor står i centrum.  

 • Typgårdens lönsamhet
  Vi vill öka typgårdens lönsamhet. Detta för att säkerställa att ett medlemskap i Södra är det mest attraktiva alternativet för skogsägare i södra Sverige. 

 • Avkastning på sysselsatt kapital
 • Soliditet
  Vi har som mål att ha en ROCE (avkastning på sysselsatt kapital) på 10% och en soliditet på 55%, 2032. Detta för att säkerställa att vi levererar värde genom våra industrier på ett finansiellt hållbart sätt. 

 • Kundnöjdhet
  Vi har som mål att ha en kundnöjdhet på 80 för Södra Wood och 85 för övriga affärsområden, 2032. Detta för att säkerställa att vi fortsätter leverera produkter som efterfrågas av våra kunder på ett sätt som gör dem nöjda. 

 • Positiv klimateffekt
  Vi har som mål att öka vår positiva klimateffekt. Detta för att säkerställa att vi tar ansvar och är drivande i samhällets omställning mot klimatneutralitet.  
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.