phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Näringspolitik Positionspapper

Positionspapper

Kläder från återvunnen textil och trä från Södras hållbart brukade skogar. Kläder från Lindex baserade på OnceMore.
På den här sidan kan du ta del av Södras ståndpunkter i flera viktiga frågor som påverkar familjeskogsbruken och Södras industrier.

Södras Textilposition

Maria Persdotter Isaksson, näringspolitisk specialist på Södra, berättar om Södras textilposition som beskriver vad Södra anser behöver göras och vilka förändringar vi anser nödvändiga i form av politiska förslag och styrmedel inom textilfrågan.

Du har varit med och arbetat fram Södras nya näringspolitiska positionspapper, kan du berätta vad det är för något? 

Det är en sammanställning av vad Södra anser behöver göras och vilka förändringar vi anser nödvändiga i form av politiska förslag och styrmedel inom ett ämne. Positionen blir ett verktyg inför revidering av policy och regelverk, men även ett stöd för Södra vid yttranden (både nationellt och i EU). Positionspapperet är också ett stöd för medarbetare och skogsägare inför träff med beslutsfattare eller andra, för att på ett enkelt sätt kunna förklara både möjligheter och utmaningar i ämnet utifrån Södras perspektiv.  

Det första positionspapperet som är klart handlar om Södras syn på textilfrågan, varför behövs det? 

Det kommer många nya krav på produkter genom EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi. Även om vi inte levererar slutprodukter såsom en skjorta eller klänning, så levererar vi textilmassa som bidrar till slutprodukten och därför påverkas även vår verksamhet. Vi vill då vara tydliga gentemot medlemmar, aktörer inom branschen och politiken om vilka frågor som är viktigast för Södra. 

Vilka utmaningar och möjligheter är det vi ser för Södras textilmassor? 

Vi tror verkligen på textil framtagen från träråvara och textilavfall. En cirkulär textilbransch behöver dessa två material för att ersätta fossilt material. När vi använder lövträd till dissolvingmassa ökar mångfalden i skogen och även skogsägarens möjlighet till lönsamhet, vilket går helt i linje med Södras strategi.  

Utmaningarna kring textilmassa och OnceMore® är främst att få tillgång till återvinningsbar råvara och att råvara från skogen ska erkännas som ett material som innebär klimatnytta, då det går ut på att ersätta fossila material med biobaserade produkter. Just nu finns det otillräcklig lagstiftning på plats när det gäller bland annat textilavfall, den 1 januari 2025 kommer det bland annat komma insamlingskrav på textilier och framöver även krav på mer förnybara och cirkulära textilier genom ekodesigförordningen. 

Hur arbetar Södra med textilpositionen framåt och hur kan medlemmarna bidra? 

På tjänstemannasidan deltar vi bland annat i kommissionens expertgrupper, träffar nationella politiker/beslutsfattare som efterfrågar Södras expertkompetens vid ämnesdiskussioner och jobbar tillsammans med andra aktörer för att ta fram en guide kring design, hur man designar plagg som är förnybara och cirkulära. Vi samarbetar utöver traditionella branschpartners som LRF, Skogsindustrierna även med återvinningsindustrierna och TEKO, textilbranschen, i den här frågan.  

Som medlem träffar man många olika beslutsfattare och då är det bra att känna till vad som behövs och vilka förändringar som är nödvändiga i form av politiska förslag och styrmedel för textilmassan. Det får man veta om man tar del av positionspapprena, så gör gärna det.

Södras position rörande textilier

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.