phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Brandrisk

Aktuell information om risken för brand

naturvårdsbränning i Klenemåla
Här hittar du aktuell information om hur Södra agerar med anledning av den rådande brandrisken i vårt verksamhetsområde. Vi uppdaterar sidan regelbundet.

Södras agerande i skogen vid brandrisk

Brandrisken är för närvarande låg i Södras verksamhetsområde efter den senaste tidens nederbörd. Förhållandena kan ändras men nattfuktigheten ökar under augusti, vilket också bidrar till lägre risker. Att följa utvecklingen är den del av vårt dagliga arbete och vi anpassar hela tiden vårt arbete för att agera på ett ansvarsfullt och säkert sätt i skogen.

Rutiner och riskbedömningar

Södra har rutiner för hur både vi och de entreprenörer vi jobbar med ska agera. Som stöd för riskbedömningen ger SMHI och MSB fortlöpande ut uppgifter om risken för antändning och spridning av skogsbrand i olika områden och dessa uppgifter är en del av de underlag vi använder för att besluta hur vi ska agera.

- Vår verktygslåda innehåller en rad aktiviteter och insatser, exempelvis att stoppa arbetet, att sätta in brandvakt och efterbevakning eller att vi beslutar om att köra maskiner vid andra tidpunkter på dygnet om förutsättningarna tillåter. Det är viktigt att påminna om att det görs en bedömning i dialog med entreprenören för varje plats där vi har ett planerat jobb, säger Magnus Petersson.

De vanligaste åtgärderna till följd av riskbedömning är att genomföra nattkörning, stoppat arbete, körning på rätt plats utan band och kedjor samt efterkontroll.  

Kontinuerlig dialog

Den kontinuerliga dialogen som sker lokalt, är viktig eftersom förutsättningarna snabbt kan ändras och ser olika ut. Besluten dokumenteras så att båda parter vet vad som gäller. Södras rutiner bygger på den branschstandard som tagits fram av Skogforsk i samverkan med skogsbranschen och berörda myndigheter. Den omfattar allt ifrån hur vi gemensamt klassificerar brandrisken med hjälp av SMHI och MSB:s riskklasser, till utbildning, utrustning och agerande för att förebygga brand.

Exempel på åtgärder som Södra och entreprenörerna arbetar med är:

 • Utbildning av personal
 • Extra brandutrustning så som skumsläckare på maskinerna
 • Samråd mellan entreprenör och Södra som dokumenteras, se exempel nedan: 
  - Flytta maskiner till områden med lägre risk
  - Ta av band och kedjor från maskinerna
  - Använda brandvakt och efterbevakning
  - Arbeta på natten och förmiddagen
  - Stoppa planerat arbete

Exempel på åtgärder du som självverksam skogsägare kan tänka på:

 • Vidta försiktighetsåtgärder vid planerat arbete i skogen
 • Se till att ha efterbevakning när du genomfört ett arbete
 • Använd Appen ”Brandrisk ute”, som är MSB:s brandriskapp
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.