phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Skog & Vilt Vilt och viltfoder Skogsskötsel och viltfoder

Skogsskötsel och viltfoder

Illustration för att visa foderfrämjande åtgärder.
Foderfrämjande åtgärder kan göras på många olika sätt, tänker du på det i det vardagliga skogsbruket? Klicka på bilden för att se den i större format.

Foderfrämjande åtgärder

Illustrationen här intill visar ett landskap typiskt för Götaland med åkermark, hagmark, skogar och vattendrag. Vi kan också se exempel på olika foderfrämjande åtgärder. Bland annat 1) har man behållit ett naturligt lövinslag i barrskogen, 2) placerat en saltsten på berget, 3) lämnat den lilla skogsluckan åt viltet, 4) sparat en lövrik kantzon längs ån, 5) toppröjt löv i röjningsbeståndet och 6) avverkat gran i skogsbrynet för att gynna lövträd och buskskikt. Vidare har man 7) gynnat enbuskarna i betesmarken, 8) frihuggit de stora ekarna, 9) sparat ett naturligt bryn runt myren, 10) sparat en lövrik kantzon mot sjön och slutligen 11) sparat en hänsynsyta runt ett kärr på hygget.

Dagens skogsbruk

Vid alla skogsskötselåtgärder bör viltfoderaspekten vägas in. Det ståndortsanpassade och hållbara skogsbruket tar, trots stort fokus på hög skogsproduktion, även god hänsyn till viltfoder. Med förhållandevis enkla medel kan du gynna den naturliga viltfoderproduktionen, vilket oftast även går hand i hand med miljöcertifieringen och gynnande av naturvärden. Exempel på hänsyn som alltid bör tas är att gynna RASE-arter och att spara redan betade tallar.  

Läs mer om dagens skogsbruk

Extra foderskapande åtgärder

För den som vill satsa mer finns en del ytterligare viltanpassade och extra foderskapande åtgärder att ta till, men det kan då medföra vissa extrakostnader i form av exempelvis dyrare åtgärd, högre tidsåtgång eller minskad virkesproduktion. I gengäld kanske man skapar andra värden och det handlar som alltid om den enskildes målsättningar med ägande och brukande. Anpassningar kan till exempel utgöras av topp- eller midjeröjning, risseparering och åtgärder i kraftledningsgator.  

Läs mer om extra foderskapande åtgärder

Viltvården i centrum

Om man vill gå ännu lite längre och i första hand satsa på vilt och viltfoder, finns en ytterligare nivå på anpassning av sitt brukande. Då handlar det mer om viltbruk än skogsbruk, där rena viltvårdsinsatser står i centrum. Den ekonomiska insatsen är då tydlig och till denna kategori hör bland annat att skapa viltåkrar och viltvatten.  

Läs mer om viltvården i centrum

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.