Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Skog & Vilt Kostnader för viltskador

Kostnader för viltskador

Älg äter tallplanta.
De årliga kostnaderna för viltbetesskador i skogsbruket i Götaland uppgår till ca 800 miljoner kronor per år. Sedan 2017 har Södra beräknat hur mycket viltbetesskadorna kostar skogsägarna och samhället. Grunden utgörs av aktuella Äbinresultat och en beräkningsmodell utvecklad av Skogforsk. Vi utgår från Södras medlemsfastigheter och räknar på effekterna på skogsbrukets virkesproduktion och ekonomi.

Viltbetet påverkar tillväxt och ekonomi

Den genomsnittliga tillväxtförlusten om viltbetesskadorna fortsätter på nuvarande nivå, beräknas till 0,61 m3fub per hektar och år. Detta motsvarar för hela Södras medlemsmark (2,5 miljoner hektar) drygt 1,5 miljoner m3f per år, eller knappt 12 % av nuvarande avverkningsnivå.

  • Uppräknat till hela Götaland blir förlusten ca 3 miljoner m3fub per år.
  • Den genomsnittliga ekonomiska förlusten för en medlemsfastighet beräknades till 183 kronor per hektar och år. För en fastighet med enbart tallmark blir siffran 448 kronor per hektar och år.
  • Omräknat till hela Södras medlemsmark, utifrån genomsnittlig fördelning av tallmark och annan mark, blir summan av förlusterna 450 miljoner kronor per år.
  • Uppräknat till hela Götaland blir förlusten 800 miljoner kronor per år. Samtliga län uppvisar svåra skador, men med betydande variation.

Ingen nollvision i skogen

Siffror ovan visar de beräknade totala förlusterna. Skogsbruket och skogsägarna har dock ingen nollvision för skador, man accepterar en hel del betesskador och de ekonomiska konsekvenser som det får. Skogsbrukets uttalade mål för acceptabel betesskadenivå innebär att maximalt 30 % av tallarna får bli viltfoder, det vill säga att minst sju av tio föryngrade tallar måste klara sig från allvarligt viltbete. Samma målnivåer har uttryckts av såväl Skogsstyrelsen som Naturvårdsverket. De beräknade förlusterna för skogsägarna om detta mål uppfylls är ändå betydande:

  • En kostnad på ca 50 kr per hektar och år för en genomsnittlig medlemsfastighet
  • Uppräknat till hela Götaland en förlust om ca 200 miljoner kr per år

Det innebär att de beräknade förlusterna utöver denna maximalt accepterade nivå just nu uppgår till ca 135 kr per hektar och sammanlagt 600 miljoner kr i Götaland – varje år om viltbetet fortsätter som idag.

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperativ organisation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.