phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Utbildning Södraskolan Kurskatalog för Södraskolan Skogsskötsel för ökad lönsamhet

Skogsskötsel för ökad lönsamhet

För dig som aktivt vill påverka lönsamheten i din skog. Vi går igenom hur enskilda åtgärder påverkar beståndens utveckling och skogsgårdens lönsamhet samt vilka skogsskötselåtgärder som har störst påverkan på den egna gårdens ekonomi. Kursen vänder sig till dig med grundkunskaper i skogsbruk.

Saknar du ett tillfälle nära dig?

Föreslå gärna var och ungefär när du skulle vilja se ett kurstillfälle så ska vi se vad vi kan göra.

Skicka en intresseanmälan

Innehåll

Kursen innehåller fem avsnitt:

 • Föryngring
 • Röjning – gallring
 • Dikesrensning
 • Föryngringsavverkning
 • Planera ditt skogsbruk

Omfattning

Två kvällar (eller en dag) inne och en dag ute på demonstrationsgård, totalt 6+6 timmar.

Nivå B 

Kurs på fortsättningsnivå. För att du fullt ut ska kunna tillgodogöra sig kursens innehåll behöver du  grundkunskaper i skogsbruk eller viss praktisk erfarenhet och kännedom om skogliga uttryck och begrepp.

Målgrupp

Skogsägare med grundkunskaper i skogsbruk.

Syfte

Kursen ska höja kunskapen hos dig som deltagare så att du på ett bättre sätt kan tillvarata den möjlighet till produktion och lönsamhet som du har på den egna fastigheten tillsammans med en hög naturvårdsambition.

Mål

Som deltagaren ska du efter genomförd kurs:

 • Känna till vilka skogsskötselåtgärder som har störst påverkan på den egna gårdens ekonomi
 • Känna till hur enskilda åtgärder påverkar beståndens utveckling och skogsgårdens lönsamhet
 • Känna en ökad motivation och handlingskraft att utföra eller beställa dessa åtgärder på sin fastighet
 • Känna lust att lära mer!

Studiematerial

 • Skötselhandboken Så sköter Södra skog
 • Läsanvisningar skogskötselserien mm
 • Skogskunskap.se

Kurs

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.