phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sälja virke Prisstatistik

Öppet och transparent priserbjudande

Samverkan för skogsgårdens värden har varit grunden för Södra i mer än 80 år. Vi fortsätter nu att leda för skogsägarnas bästa genom att öka transparensen i vårt priserbjudande för att ge skogsägare bättre beslutsunderlag. Södra vill verka för en öppen och sund konkurrens på virkesmarknaden, vårt erbjudande och vår rättvisa prissättning tål att granskas.

Prisets olika delar

En av Södras grundprinciper är likvärdig behandling av medlemmar. Virkesråvaran betalas med ett grundpris enligt virkesprislistor. Därtill får enskilda medlemmar premier på sin virkesaffär för prestationer som gynnar hela Södra. Prestationer som stärker Södras gemensamma effektivitet, planerbarhet, flexibilitet och anseende hos kunder ger mer. Pyramiden beskriver vilka premier du som medlem har möjlighet att få vid nästa virkesaffär. När du gör affär med Södra slutar inte affären vid vältan. När din råvara förädlats och sålts får du även del av förädlingsvärdet genom årlig vinstdelning.

Södramodellen och premiepyramiden
Klicka för att förstora bilden.

Genomsnittspriser på virke

Här visar vi aktuella grundpriser samt snittpriser för virke under det senaste året. Snittpriser inkluderar grundpris, genomsnittlig marknads-, volym-, naturvårds- och tillgänglighetspremie  samt certifieringspremie för dubbelcertifiering för tecknade avtal om föryngringsavverkning. Prestationer som gynnar helheten och alla medlemmar i kooperationen premieras.

Medlem? - Logga in på Min skogsgård webb för att läsa mer om aktuella villkor och vilka prestationer som ger dig extra premier på din virkesaffär. Du hittar informationen under Skogsgårdens affärer - Så fungerar Södras prissättning.

Kontakta din inspektor för att gå igenom förutsättningarna för just din affär.

grundpris och snittpris 2024
Aktuellt grundpris och senaste årets snittpriser. Klicka för att förstora bilden.

Aktuellt marknadsläge - maj 2024

Södra har höjt priserna på skogsprodukter från och med den 15 april på grund av den starka efterfrågan. Prishöjningarna gäller barr- och lövmassaved, bränsleved, timmer och klena sågbara sortiment.

Syftet är att förbättra lönsamheten för skogsägare och anpassa sig till marknadens förändringar. Även om priserna är höga har den avverkningsanmälda arealen i Götaland inte ökat under årets första kvartal.

Timmer efterfrågas fortfarande starkt, och det finns även intresse för klena sågbara sortiment och lövtimmer. Massaved är också eftertraktad, och det är viktigt att ta hänsyn till miljön vid avverkning och gallring. Dessutom finns ett ökat intresse för skogsflis och bränsleved som en del av den växande bioproduktmarknaden.

Årlig vinstdelning utöver virkesaffären

När du gör affär med Södra slutar inte affären vid vältan. När din råvara förädlats och sålts får du även del av förädlingsvärdet genom årlig vinstdelning.

Diagrammen visar snittpris för tecknade virkesavtal varje månad samt vad det totala värdet har blivit när utdelning på virkesleveranser lagts till. Snittpriser inkluderar grundpris, genomsnittlig marknads-, volym-, naturvårds- och tillgänglighetspremie samt certifieringspremie för dubbelcertifiering för tecknade avtal om föryngringsavverkning.

Läs mer om Södramodellen

Prisstatistik maj 2024
Månatligt snittpris för timmer samt totalt värde när utdelning på virkesleveranser adderats. Klicka för att förstora bilden.
Prisstatistik maj 2024
Månatligt snittpris för klensortiment samt totalt värde när utdelning på virkesleveranser adderats. Klicka för att förstora bilden.
Prisstatistik maj 2024
Månatligt snittpris för massaved samt totalt värde när utdelning på virkesleveranser adderats. Klicka för att förstora bilden.

Logga in på Min skogsgård webb

Som medlem i Södra har du tillgång till flera e-tjänster som du kommer åt i inloggat läge. Bland annat detaljerade uppgifter om din skogsfastighet, virkesleveranser och dina konton i Södra, men du får även tillgång till andra tjänster som gör livet som skogsägare enklare.

Du kan välja att logga in med hjälp av BankID eller med e-post och lösenord.

Logga in

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.