Laddar...
phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Medlem i Södra Så fungerar Södra Södramodellen

Södramodellen - Södras ekonomiska modell

Skogsinspektor medlem 2020. 
Från vänster skogsinspektor Åsa Andersson, Katarina Carlsson, Albin Carlsson, Simon Carlsson.
Du som är medlem och levererar till Södra får inte bara ett marknadsmässigt pris för ditt virke, utan också möjlighet till extra avkastning från våra gemensamma industrier. Den här ekonomiska modellen kallar vi för Södramodellen.

x

Så här funkar Södramodellen

Södras uppdrag är att förädla och förnya värdena på din skogsgård, där lönsamhet är en viktig del. När du säljer din skogsråvara till Södra tas den om hand av och förädlas i den egna industriverksamheten. Den blir till förnybara och klimatsmarta produkter – massa, trä, byggsystem, flytande bioprodukter och energi – som säljs på en global marknad. 

Hälften av vinsten från industrin går till investeringar och utveckling för att hålla Södra finansiellt starkt och skapa fortsatt tillväxt. En välinvesterad och konkurrenskraftig industri är en viktig förutsättning för en trygg avkastning för din skogsråvara. 

Men vinsten går inte bara till investeringar. Den kooperativa ägarformen innebär samtidigt att du som är medlem, förutom det skogsgården ger, får del av vinsten. Sett över en konjunkturcykel är du, tillsammans med alla andra medlemmar, med och delar på hälften av vinsten i industrin. Vi kallar detta för Södras ekonomiska modell, eller Södramodellen.

Första delen: Virkesaffären

(siffrorna hänvisar till modellen ovan)

1. Grundpris
Södras virkespriser följer marknaden och styrs av tillgången på skogsråvara och behoven i industrin. 

2. Virkespremier
Som tillägg till grundpriset finns flera olika premier, det kan till exempel vara:

  • Certifieringspremie för certifierat virke (PEFC och FSC®)
  • Storlekspremie för större avverkningar
  • Tillgänglighetspremie för avverkningar där skogsbilväg och skogsmark har bra bärighet
  • Marknadspremie i starka marknadssituationer
  • Naturvårdspremie

3. Insatsavdrag

Insatser betalar du genom avdrag från dina virkesleveranser. Vi kallar dessa för inbetalda insatser. Fyra procent dras från betalningen för dina leveranser under året. Du kan välja att begränsa avdraget till två procent. De obligatoriska insatserna är bundna i föreningen till dess medlemskapet upphör. 

Efterföljande år: Vinstdelning

Som medlem i Södra får du del i de vinster som skapas. Beslut om vinstutdelningen fattas av föreningsstämman efter varje verksamhetsår. Utdelningen görs genom utdelning på insatskapital och de virkesleveranser du som medlem gjort under året.

Vinstdelningen består av tre delar: 

4. Utdelning på virkesleveranser
Betalas ut i procent på värdet av dina virkesleveranser som är inmätta under föregående år (grundpris + virkespremier).

5. Utdelning på insatskapital
Betalas ut i procent på det du har i insatskapital (både inbetalt och emitterat) vid årsskiftet.

6. Insatsemission
Vinst i Södra som förs över till ditt insatskapital och gör att det växer. Beräknas i procent på det inbetalda insatskapitalet vid årsskiftet och blir emitterat insatskapital. 

Syftet med Södramodellen

Syftet med modellen är att premiera de medlemmar som deltar i föreningens verksamhet genom att långsiktigt leverera sin råvara till Södra. Vinstdelningen ger dig som medlem avkastning både på det virke du levererat det senaste året och det insatskapital du bidrar med. På så sätt fortsätter värdet på det virke som du säljer till Södra att växa år efter år, långt efter att virkeslikviden har betalats ut.

 

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

Vad är insatskapital?
Insatskapital är ett riskkapital som du som medlem satsar i föreningen. Det tillhör dig som medlem, men föreningen disponerar pengarna i verksamheten så länge du är medlem. Det finns också möjlighet till handel med insatskapital. Om du lämnar Södra har du rätt att få insatskapitalet utbetalt.

Del i Södras resultat genom vinstdelning
Under 2017-2021 har den genomsnittliga vinstdelningen varit:

  • 11 procent på virkesleveranser
  • 8 procent på insatskapital
  • 24 procent i insatsemission

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Kontakta medlemsservice

Är du intresserad av att bli medlem eller har du några andra frågor till oss på medlemsservice?

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.