phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Brandrisk Brandriskrapport

Brandriskrapport

Naturvårdsbränning av skog i Klenemåla
Diagrammen visar föregående veckas samråd och de eventuella brandförebyggande åtgärder som har vidtagits. Södra arbetar efter branschstandarden ”Riskhantering brand” som Skogforsk tagit fram i samverkan med skogsbranschen och berörda myndigheter.

Branschstandarden bygger på att det görs lokala samråd mellan entreprenören som ska utföra arbetet och Södra, där man gemensamt beslutar om behovet av brandförebyggande åtgärder och vilka åtgärder som kan krävas vid för tidpunkten gällande brandrisk. Samråd görs när brandrisk är 4 eller högre på FWI-index.

Samråd görs för åtgärdstyperna avverkning, markberedning och skogsbränsle*.                                      

I ett samråd kan man besluta om flera förebyggande åtgärder för att minska skogsbrandrisken, därav är antalet åtgärder högre än antalet samråd i diagrammen.

*Skogsbränsle betyder transport och flisning av grenar och toppar.

Till diagrammen

 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.